دوستت دارم

بهار ،به جز این حرف های گل و بلبلی خوش گلی که تلویزیون جان می زند و این دید و بازدیدها و این هفت سین بازی ها و سفر و دو هفته تن پروری یک ویژگی ناب دیگر هم دارد .آن هم این که آدم در بهار ،در آغاز بهار به یاد همه آن هایی که خیلی دوست شان دارد می افتد.

حالا ممکن است آن ها سر سفره روبه روی آدم نشسته باشند،یا در کوچه بغلی باشند،یا شهری دورتر ،یا کشوری دورتر و یا...دنیایی دیگر.

بهار را به خاطر دوست داشتن هایش دوست دارم.

فردا هفتم بهار که بشود ،عطش شکن نویسی های من هم سه ساله می شود. باشد بهار جان تازه ایش بخشد.

/ 6 نظر / 11 بازدید
عبور

عبور باید کرد وگرنه زمزمه بین دو حرف حرام خواهد شد.... زیباست خیلی زیباتر از آن که بشود راجبش بنویسی. دل انسان مثل بهار دوباره زنده میشود این خاصیت آدمی است و این زنده شدن یادمان میاورد که یک قلب تپنده ی ظریف میان سینه داریم که همیشه برای آنها که دوستشان داریم می تپد و در بهار بیشتر ... خواهرکم !

حضورناپدید

نوروزتان مبارک تلویزیون جان.. به کسر نون تلویزیون یا به سکونش؟ تلویزیونه جان؟[چشمک]

نجوا

و البته به یاد آنان که در دنیایی دیگرند. میگفت: "بهار که میشه هرچی مرده سر از خاک درمیاره الا آدما، حیف!" . و بهار..روئیدن به نام بهار نیز رستگاری ایست میان آنها که گفتی. . و امروز هفتمین روزِ بهار بود.... و سه سالگی؛ اوج شیرینی یه بچه‏ست...[چشمک] سه سالگی عطش شکن مبارک... عطش شکنی و عطش شکن نویسی‏هاتان پابرجا. موفق و مؤید باشید. . امید که 88 سالی پر از اتفاقات خوب، موفقیت‏ها، تصمیمات و انتخاب‏های درست، آشنایی‏های ماندنی و هر آنچه میخواین باشه. [گل] یا حق!

خیس باران

به به باقی بهارتان[گل][لبخند]

مهری

بی روی او بهار آمد ولی هرگز ندیدم میل گل در آن

ehsan

خواندم.