شنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳۸٥
 

 

 رئيس جمهوری ، انار و دعای معلق من

سلام !

حال تو  خوب است ؟ حول حالنايت مستجاب شده تا امروز يا نه ؟ نه ؟!...

به سبک مجری های برنامه کودک بود خودم می دانم ،اما تو به رويم نياور تا جسارتم گل کند (گل تر کند )، تا برايت بگويم فلانی ! حول حالنای ۶۰روز قبل من ميان زمين و آسمان معلق مانده تو بی زحمت به دميدن دعايی احيا کن شوق مرا و به آسمان بفرست قاصدک پرسفيد دعايم را !

دو روز پيش رئيس جمهوری آمد اينجا ، آمد تا ده تا گونی دل نوشته را با خودش ببرد .ده تا گونی پر از نامه هايی که هر کدام بوی زخم و اميد را با هم داشتند ، حرف های آدم هايی که از همه جا رشته ی اميدشان را بريده بودند .

بعضی ها به دل گرفته بودند که از خانه امام ديدن نکرده و يک راست رفته سر قرار !من ناخودآگاه ياد آنهايی افتادم که سال پيش و قبل از آن همه ی شهرهای صنعتی همسايه برای افتتاح طرح و پروژه می رفتند و بعد با تاج گل می آمدند خمين ، از بيت بازديدی ملکوتی به عمل می آوردند و ما ـ که مردم باشيم ـ از آمد و شدشان فقط پارچه نوشته های خيرمقدم ادارات را روی ديوار خانه ی امام می ديديم و بس ! و شايد همين بود که ذوق کردم از زيارت ظاهری نکردنش !

می دانم ، اين بالايی را هم به سبک گزارش گرهای تلويزيون نوشتم اما تو به رويم نياور تا برايت به سبک خودم هم بنويسم :

چند روز پيش رفتم ساوه ، سفری دو روزه برای يک مثلاً مأموريت کاری ! تنها یی هوای گرم و اناری ساوه را تجربه کردم و مهم ترين اتفاق آن دو روز آشنايی با آقای رضوانی بود که حق استادی به گردنم دارند .و شايد تو بدانی در اين قحط سال       بی استادی تجربه کردن حتی کوتاه اين حس چه جشنی در دل کوچک ما به پا       می کند .از ديدنشان خوش حال شدم مثل کسی که بعد از مدت ها پنجره ای را باز می کند و مهمان می کند چند متر مکعب هوای تازه را در وجودش .

راستی حول حالنای من را نفراموش !

                                                                            باقی بهارت ...

 

 

{ }زنده گی(۱۱٠) از عشق(٦٥) دوستت دارم ها(٦٠) وبلاگستان(٥٤) زنان(٤٧) داستان(۳۱) ذکر(۳۱) شعر(۳٠) کودکی(٢٩) شهید(٢۸) هذیان ها(٢۸) جنگ(٢۸) (:(٢٦) درد(٢٥) غم تکانی(٢۳) مناجات(٢٢) نوشتن(٢٢) باهم بودن(٢٠) یاد(٢٠) از دیگران(۱٩) کتاب(۱۸) ثبت احوال(۱٧) نامه ها(۱٥) رسانه(۱٥) قرآن(۱٤) درس و مشق(۱۳) محرم(۱٢) طبیعت(۱۱) نوروز(۱۱) خاطره بازی(۱۱) ارتباط(۱٠) رمضان(۱٠) سفر(٩) اعترافات(٩) هیآت وبلاگی سبو(٩) گپ در چند طعم گوناگون(٩) اندر امیدواری(۸) سفید(۸) نگار ما(٧) امام خمینی(٦) تولد مبارک(٥) شاید داستان(٥) برای گفتن(٥) فضول دونی(٥) ):(٥) مرگ(٥) شایدداستان(٥) کارو زندگی(٥) مجله الکترونیکی چارقد(٤) مسجد(٤) ازدواج(٤) برای نگفتن(٤) خمین(٤) همشهری داستان(۳) پدرانه(۳) کوچه فلانی چپ(۳) مهرخانه(۳) برای خواندن(۳) مادر و دختری(۳) عطش شکن(۳) خلانه(٢) آدمهای خوب شهر(٢) سطری میان نامه ای(٢) میان سالی(٢) اشارات(٢) :)(٢) فاطمی نیا(٢) به کجا چنین شتابان(٢) انتظار(٢) بابا(٢) بیماری(٢) بچه(٢) دوستان(٢) آرشیو(٢) اربعین(۱) تلویزیون(۱) خانه(۱) معلم(۱) فلسطین(۱) مادر(۱) سپاس(۱) زایمان(۱) تبریک(۱) دعا(۱) دلانه(۱) فیس بوک(۱) جوانی(۱) خوانسار(۱) ندارد(۱) لینک زن(۱) پدر و دختری(۱)Powered By NardebaN Graphic Home ; This Template Designed By .:SFO:.