جمعه ۱ اردیبهشت ۱۳۸٥
بیا برگردیم

سلام!‏

خلاصه می‌نویسم...‏
وقت زیادی نداریم...‏
آهسته می‌گویم در گوش‌ات...‏
بیا دوباره شاعر شویم!‏
بیا قال بگذاریم کاروان را، میان‌بر بزنیم
و دوباره هیچ‌کس خبر نشود که ما کجاییم

با تو می‌گویم
انگار دوره نگاه تازه گذشته است

و انگار دوره رفاقت‌های غریب
و پرسه زدن بی‌خیال در کوچه‌های باران
و نامه نوشتن برای کسی که مسافر است
و حتی، حتی، حتی یک جرعه مکالمه با او...‏
گذشته است.‏

خلاصه می‌نویسم:‏
بیا برگردیم!‏
مگر نه این‌که ما راه را بلد بودیم مثلاً؟
مگر نه این‌که قرار ما این نبود؟
مگر نه این‌که ما شاعرترین بودیم بی‌آنکه خطی به غزل نوشته باشیم؟
پس چرا تو این همه ساکت شدی و نشستی...‏
کبوترها از روی همه‌ی بام‌ها دارند برمی‌گردند به گوشه‌ی بام خودشان
نشانی بام ما که یادت هست؟

فلانی!‏
خلاصه‌ترش این می‌شود:‏
شاعر شو دوباره
و بنویس به سوگندهای تلخ
که دنیا به دهانت مزه نکرده است هنوز...

 

 

باقی بهارت...‏  ‏


زنده گی(۱٢٥) از عشق(٧۸) دوستت دارم ها(٦٩) زنان(٦٥) وبلاگستان(٥٦) ذکر(٤٠) شهید(۳۸) کودکی(۳٤) هذیان ها(۳٤) داستان(۳۳) شعر(۳۳) جنگ(۳۳) غم تکانی(۳۳) درد(۳۱) نوشتن(٢٧) (:(٢٧) باهم بودن(٢٥) مناجات(٢۳) ثبت احوال(٢۱) از دیگران(٢۱) یاد(٢٠) کتاب(۱۸) نگار ما(۱۸) محرم(۱٦) رسانه(۱٦) نامه ها(۱٦) درس و مشق(۱٤) سفر(۱٤) قرآن(۱٤) نوروز(۱۳) اعترافات(۱۳) طبیعت(۱٢) خاطره بازی(۱٢) گپ در چند طعم گوناگون(۱۱) ارتباط(۱۱) امام خمینی(۱۱) رمضان(۱۱) اندر امیدواری(۱٠) هیآت وبلاگی سبو(٩) سفید(٩) مرگ(٩) ازدواج(۸) خمین(٧) مادر و دختری(٧) کارو زندگی(٧) تولد مبارک(٦) شاید داستان(٦) برای گفتن(٦) برای نگفتن(٦) ):(٦) بچه(٦) مادر(٥) شایدداستان(٥) فضول دونی(٥) خلانه(٥) آدمهای خوب شهر(٥) مجله الکترونیکی چارقد(٤) عطش شکن(٤) برای خواندن(٤) پدرانه(٤) اشارات(٤) همشهری داستان(٤) مسجد(٤) بابا(۳) دعا(۳) خانه(۳) بیماری(۳) دوستان(۳) فاطمیه(۳) دلانه(۳) کوچه فلانی چپ(۳) مهرخانه(۳) سطری میان نامه ای(۳) پدر و دختری(٢) :)(٢) میان سالی(٢) به کجا چنین شتابان(٢) فاطمی نیا(٢) سوریه(٢) معلم(٢) آرشیو(٢) مدرسه(٢) تبریک(٢) انتظار(٢) انقلاب(۱) سپاس(۱) باران(۱) روزنوشت(۱) عرفه(۱) حج(۱) فلسطین(۱) تلویزیون(۱) زایمان(۱) همدان(۱) دخترانه(۱) جوانی(۱) منا(۱) خوانسار(۱) بزرگان(۱) اربعین(۱) ندارد(۱) رجب(۱) فیس بوک(۱) مجردی(۱) ما سه نفر(۱) جمجمک(۱) نقص فنی(۱) تلگرام(۱) لینک زن(۱)Powered By NardebaN Graphic Home ; This Template Designed By .:SFO:.