جمعه ۱ اردیبهشت ۱۳۸٥
بیا برگردیم

سلام!‏

خلاصه می‌نویسم...‏
وقت زیادی نداریم...‏
آهسته می‌گویم در گوش‌ات...‏
بیا دوباره شاعر شویم!‏
بیا قال بگذاریم کاروان را، میان‌بر بزنیم
و دوباره هیچ‌کس خبر نشود که ما کجاییم

با تو می‌گویم
انگار دوره نگاه تازه گذشته است

و انگار دوره رفاقت‌های غریب
و پرسه زدن بی‌خیال در کوچه‌های باران
و نامه نوشتن برای کسی که مسافر است
و حتی، حتی، حتی یک جرعه مکالمه با او...‏
گذشته است.‏

خلاصه می‌نویسم:‏
بیا برگردیم!‏
مگر نه این‌که ما راه را بلد بودیم مثلاً؟
مگر نه این‌که قرار ما این نبود؟
مگر نه این‌که ما شاعرترین بودیم بی‌آنکه خطی به غزل نوشته باشیم؟
پس چرا تو این همه ساکت شدی و نشستی...‏
کبوترها از روی همه‌ی بام‌ها دارند برمی‌گردند به گوشه‌ی بام خودشان
نشانی بام ما که یادت هست؟

فلانی!‏
خلاصه‌ترش این می‌شود:‏
شاعر شو دوباره
و بنویس به سوگندهای تلخ
که دنیا به دهانت مزه نکرده است هنوز...

 

 

باقی بهارت...‏  ‏


زنده گی(۱٢٥) از عشق(٧۸) دوستت دارم ها(٦٩) زنان(٦٦) وبلاگستان(٥٧) ذکر(٤٠) شهید(۳۸) کودکی(۳٤) هذیان ها(۳٤) غم تکانی(۳٤) داستان(۳۳) شعر(۳۳) جنگ(۳۳) درد(۳٢) نوشتن(٢۸) (:(٢۸) باهم بودن(٢٥) مناجات(٢۳) ثبت احوال(٢٢) از دیگران(٢۱) یاد(٢٠) کتاب(۱۸) نگار ما(۱۸) محرم(۱٦) رسانه(۱٦) نامه ها(۱٦) اعترافات(۱٤) درس و مشق(۱٤) سفر(۱٤) قرآن(۱٤) نوروز(۱۳) طبیعت(۱٢) خاطره بازی(۱٢) گپ در چند طعم گوناگون(۱۱) ارتباط(۱۱) امام خمینی(۱۱) رمضان(۱۱) اندر امیدواری(۱٠) هیآت وبلاگی سبو(٩) سفید(٩) مرگ(٩) ازدواج(۸) بچه(٧) خمین(٧) مادر و دختری(٧) کارو زندگی(٧) عطش شکن(٦) تولد مبارک(٦) شاید داستان(٦) برای گفتن(٦) برای نگفتن(٦) ):(٦) شایدداستان(٥) فضول دونی(٥) خلانه(٥) آدمهای خوب شهر(٥) مادر(٥) مسجد(٤) مجله الکترونیکی چارقد(٤) برای خواندن(٤) پدرانه(٤) اشارات(٤) همشهری داستان(٤) کوچه فلانی چپ(۳) مهرخانه(۳) سطری میان نامه ای(۳) بابا(۳) دعا(۳) خانه(۳) بیماری(۳) دوستان(۳) فاطمیه(۳) دلانه(۳) به کجا چنین شتابان(٢) فاطمی نیا(٢) سوریه(٢) تلویزیون(٢) معلم(٢) آرشیو(٢) مدرسه(٢) تبریک(٢) انتظار(٢) پدر و دختری(٢) تلگرام(٢) :)(٢) میان سالی(٢) ما سه نفر(۱) لینک زن(۱) نقص فنی(۱) جمجمک(۱) انقلاب(۱) سپاس(۱) باران(۱) روزنوشت(۱) عرفه(۱) حج(۱) فلسطین(۱) زایمان(۱) همدان(۱) دخترانه(۱) جوانی(۱) منا(۱) خوانسار(۱) بزرگان(۱) اربعین(۱) ندارد(۱) رجب(۱) فیس بوک(۱) مجردی(۱)Powered By NardebaN Graphic Home ; This Template Designed By .:SFO:.