جمعه ۱ اردیبهشت ۱۳۸٥
 

 

بيا برگرديم

سلام!

خلاصه می نویسم ....

وقت زیادی نداریم ....

آهسته می گویم در گوش ات ...

بیا دوباره شاعر شویم !

بیا قال بگذاریم کاروان را ، میان بر بزنیم و دوباره هیچ کس خبر نشود که ما کجاییم .

با تو می گويم انگار دوره ی نگاه تازه گذشته است

و انگار دوره رفاقت های غریب

و پرسه زدن  بی خیال در کوچه های باران

و نامه نوشتن برای کسی که مسافر است

و حتی ،حتی ،حتی یک جرعه مکالمه با او ...

گذشته است .

خلاصه می نویسم :

بیا برگردیم !

مگر نه این که ما راه را بلد بودیم مثلا؟

مگر نه این که قرار ما این نبود ؟

مگر نه این که ما شاعرترین  بودیم بی آنکه خطی به غزل نوشته باشیم ؟

پس چرا تو این همه ساکت شدی و نشستی ...

کبوترها از روی همه ی بام ها دارند برمی گردند به گوشه ی بام خودشان

نشانی بام ما که یادت هست

فلانی !

خلاصه ترش این می شود :

شاعر شو دوباره

و بنویس به سوگندهای تلخ

که دنیا به دهانت مزه نکرده است هنوز...

 

                                                                                  باقی بهارت ...

 

 

{ }زنده گی(۱۱٠) از عشق(٦٥) دوستت دارم ها(٦۱) وبلاگستان(٥٥) زنان(٤۸) داستان(۳۱) ذکر(۳۱) شعر(۳٠) کودکی(٢٩) شهید(٢۸) هذیان ها(٢۸) جنگ(٢۸) (:(٢٦) درد(٢٥) نوشتن(٢۳) غم تکانی(٢۳) مناجات(٢٢) باهم بودن(٢٠) یاد(٢٠) از دیگران(۱٩) کتاب(۱۸) ثبت احوال(۱٧) نامه ها(۱٥) رسانه(۱٥) قرآن(۱٤) درس و مشق(۱۳) محرم(۱٢) طبیعت(۱۱) نوروز(۱۱) خاطره بازی(۱۱) ارتباط(۱٠) رمضان(۱٠) سفر(٩) اعترافات(٩) هیآت وبلاگی سبو(٩) گپ در چند طعم گوناگون(٩) اندر امیدواری(۸) سفید(۸) نگار ما(٧) امام خمینی(٦) تولد مبارک(٥) شاید داستان(٥) برای گفتن(٥) فضول دونی(٥) ):(٥) مرگ(٥) ازدواج(٥) شایدداستان(٥) کارو زندگی(٥) مجله الکترونیکی چارقد(٤) عطش شکن(٤) مسجد(٤) برای نگفتن(٤) خمین(٤) همشهری داستان(۳) پدرانه(۳) کوچه فلانی چپ(۳) مادر و دختری(۳) مهرخانه(۳) برای خواندن(۳) میان سالی(٢) سطری میان نامه ای(٢) خلانه(٢) آدمهای خوب شهر(٢) اشارات(٢) :)(٢) فاطمی نیا(٢) به کجا چنین شتابان(٢) انتظار(٢) بابا(٢) بیماری(٢) بچه(٢) دوستان(٢) آرشیو(٢) اربعین(۱) تلویزیون(۱) خانه(۱) معلم(۱) فلسطین(۱) مادر(۱) سپاس(۱) زایمان(۱) تبریک(۱) دعا(۱) دلانه(۱) فیس بوک(۱) جوانی(۱) خوانسار(۱) ندارد(۱) تلگرام(۱) پدر و دختری(۱) لینک زن(۱)Powered By NardebaN Graphic Home ; This Template Designed By .:SFO:.