جمعه ۱ اردیبهشت ۱۳۸٥
 

 

بيا برگرديم

سلام!

خلاصه می نویسم ....

وقت زیادی نداریم ....

آهسته می گویم در گوش ات ...

بیا دوباره شاعر شویم !

بیا قال بگذاریم کاروان را ، میان بر بزنیم و دوباره هیچ کس خبر نشود که ما کجاییم .

با تو می گويم انگار دوره ی نگاه تازه گذشته است

و انگار دوره رفاقت های غریب

و پرسه زدن  بی خیال در کوچه های باران

و نامه نوشتن برای کسی که مسافر است

و حتی ،حتی ،حتی یک جرعه مکالمه با او ...

گذشته است .

خلاصه می نویسم :

بیا برگردیم !

مگر نه این که ما راه را بلد بودیم مثلا؟

مگر نه این که قرار ما این نبود ؟

مگر نه این که ما شاعرترین  بودیم بی آنکه خطی به غزل نوشته باشیم ؟

پس چرا تو این همه ساکت شدی و نشستی ...

کبوترها از روی همه ی بام ها دارند برمی گردند به گوشه ی بام خودشان

نشانی بام ما که یادت هست

فلانی !

خلاصه ترش این می شود :

شاعر شو دوباره

و بنویس به سوگندهای تلخ

که دنیا به دهانت مزه نکرده است هنوز...

 

                                                                                  باقی بهارت ...

 

 

{ }زنده گی(۱۱٠) از عشق(٦٥) دوستت دارم ها(٦٠) وبلاگستان(٥٤) زنان(٤٧) داستان(۳۱) ذکر(۳۱) شعر(۳٠) کودکی(٢٩) شهید(٢۸) هذیان ها(٢۸) جنگ(٢۸) (:(٢٦) درد(٢٥) غم تکانی(٢۳) مناجات(٢٢) نوشتن(٢٢) باهم بودن(٢٠) یاد(٢٠) از دیگران(۱٩) کتاب(۱۸) ثبت احوال(۱٧) نامه ها(۱٥) رسانه(۱٥) قرآن(۱٤) درس و مشق(۱۳) محرم(۱٢) طبیعت(۱۱) نوروز(۱۱) خاطره بازی(۱۱) ارتباط(۱٠) رمضان(۱٠) سفر(٩) اعترافات(٩) هیآت وبلاگی سبو(٩) گپ در چند طعم گوناگون(٩) اندر امیدواری(۸) سفید(۸) نگار ما(٧) امام خمینی(٦) تولد مبارک(٥) شاید داستان(٥) برای گفتن(٥) فضول دونی(٥) ):(٥) مرگ(٥) شایدداستان(٥) کارو زندگی(٥) مجله الکترونیکی چارقد(٤) مسجد(٤) ازدواج(٤) برای نگفتن(٤) خمین(٤) همشهری داستان(۳) پدرانه(۳) کوچه فلانی چپ(۳) مهرخانه(۳) برای خواندن(۳) مادر و دختری(۳) عطش شکن(۳) خلانه(٢) آدمهای خوب شهر(٢) سطری میان نامه ای(٢) میان سالی(٢) اشارات(٢) :)(٢) فاطمی نیا(٢) به کجا چنین شتابان(٢) انتظار(٢) بابا(٢) بیماری(٢) بچه(٢) دوستان(٢) آرشیو(٢) اربعین(۱) تلویزیون(۱) خانه(۱) معلم(۱) فلسطین(۱) مادر(۱) سپاس(۱) زایمان(۱) تبریک(۱) دعا(۱) دلانه(۱) فیس بوک(۱) جوانی(۱) خوانسار(۱) ندارد(۱) لینک زن(۱) پدر و دختری(۱)Powered By NardebaN Graphic Home ; This Template Designed By .:SFO:.