چهارشنبه ۸ شهریور ۱۳۸٥
 

ايران كجاست؟؟؟

 

( سلام !

اين يادداشت  زهرا ست  که افتخار داده من بزنمش اينجا !حالا اين که رفيق ما کجا و تورنتو کجا احتمالاْ بايد بماند .فقط من يادم رفت به اش بگويم به دشت پر ملال ما (همين جا دات کام !)پرنده پر نمی زند! ملت زندگی دارند مثل بعضی ها نيستند که يک طبقه بالاتر دارند جهيزيه شان را نما نما می کنند آن وقت ايشان ول می گردند ميان صميميت واژه ها !

                                                                            باقی بهارت ...)

 

اين جا "تورنتو" است.نمي توانم بگويم :هوا ديگر دارد كم كم سرد مي شود.لباسهاي زمستاني از چمدان ها درآمده اند!...نه!لباس هاي زمستاني هميشه دم دست اند.اين جا هميشه هوا سرد است.چه هواي شهر،چه هواي ذهن و دل آدم ها...تصورش نبايد برايت سخت باشد؛ تورنتو- كانادا- آمريكا...

 

گرچه گاهي با شنيدن اين كلمات قلمبه،هوس ويزا گرفتن و بليط آبي و تيك آف به سرمان مي زند،ولي عشق به همين آب و خاك خودمان ، ايران ، بدجوري ـــ ­شايد هم خوب جوري!ـــ درون وجودمان ريشه دوانده است.انگار كسي يا چيزي ما را به اين سرزمين گره زده است.حالا مثل يك چيز با ارزش،مثل ناموس برايمان حرمت دارد.رگ گردنمان درمي آيد اگر كسي حرف نامربوط بزند،يا با دليل و بي دليل به آن بد نگاه كند. مثل يك مدال طلا روي سينه ي دنيا ...چقدر مزه مي دهد كسي به تو بگويد: خوش به حالت...!

 

پيش خودمان باشد يا نباشد،ايران هم خوبي دارد و هم بدي! هم ‍"آخيش" دارد و هم" اه" !همه چيز كه سفيد نمي شود.بين سفيد و سياه ،خودت كه مي داني هزار و يك جور خاكستري پيداست. يك نفس عميق بكش. حالا بيا صادقانه كمي به اين هزار و يك جور خاكستري فكر كنيم.

 

اين جا "تورنتو" است. لابه لاي اين شلوغي سرسام آور،لابه لاي اينهمه رنگ، لا به لاي سانسور شديد خبري،دروغ،بي خدايي،لا به لاي بي خيالها،البته هستند كساني كه دلشان روشن به فرداست.خدا دارند عين ما...و باور بكني يا نكني ،گاهي خداي آنها از خداي ما واقعي تر است.مسلمانند،نه طبق عرف و دين پدري، كاتالوگ آنها قرآن است.همان كه به لطف سفره هفت سين گرد و غبارش را ساليانه پاك مي كنيم!اين ها دور هم   جمع مي شوند توي حسينيه ي تورنتو. با هم شادند اما غم بزرگي روي دلشان سنگيني مي كند و آنهم دور بودن از منابع است. دلشان مي خواهد يكجايي باشند كه عالم ديني دارد، منابع ديني در دسترس است، مردمش باهم اند،يكرنگ اند،در امنيت اند ...لابد توي دلت ميگويي :خب معلوم است ،ايران!

 

باور كن خيلي دلشان ميخواهد به ايران جدي جدي فكر كنند،اما ميترسند.قضيه همان سانسور خبري و تروريست و بمب اتم و ...و باور كن خيلي ها قيد همه چيز را زده اند و بار و بنه مي بندند براي ايران،اما اين رسمش نيست...

 

فكر كن دودقيقه به تو داده اند تا براي اينها كه قصد آمدن كرده اند حرف بزني . از ايران ، از همان هزار و يك جور خاكستري، از آخيش و اه... از هر دو ...بنويس!بنويس تا بدانند "ايران كجاست؟"

 

{ }

زنده گی(۱٢٥) از عشق(٧۸) دوستت دارم ها(٦٩) زنان(٦٦) وبلاگستان(٥٧) ذکر(٤٠) شهید(۳۸) کودکی(۳٤) هذیان ها(۳٤) غم تکانی(۳٤) داستان(۳۳) شعر(۳۳) جنگ(۳۳) درد(۳٢) (:(٢۸) نوشتن(٢٧) باهم بودن(٢٥) مناجات(٢۳) ثبت احوال(٢۱) از دیگران(٢۱) یاد(٢٠) کتاب(۱۸) نگار ما(۱۸) محرم(۱٦) رسانه(۱٦) نامه ها(۱٦) اعترافات(۱٤) درس و مشق(۱٤) سفر(۱٤) قرآن(۱٤) نوروز(۱۳) طبیعت(۱٢) خاطره بازی(۱٢) گپ در چند طعم گوناگون(۱۱) ارتباط(۱۱) امام خمینی(۱۱) رمضان(۱۱) اندر امیدواری(۱٠) هیآت وبلاگی سبو(٩) سفید(٩) مرگ(٩) ازدواج(۸) بچه(٧) خمین(٧) مادر و دختری(٧) کارو زندگی(٧) تولد مبارک(٦) شاید داستان(٦) برای گفتن(٦) برای نگفتن(٦) ):(٦) شایدداستان(٥) عطش شکن(٥) فضول دونی(٥) خلانه(٥) آدمهای خوب شهر(٥) مادر(٥) مسجد(٤) مجله الکترونیکی چارقد(٤) برای خواندن(٤) پدرانه(٤) اشارات(٤) همشهری داستان(٤) کوچه فلانی چپ(۳) میان سالی(۳) مهرخانه(۳) سطری میان نامه ای(۳) بابا(۳) دعا(۳) خانه(۳) بیماری(۳) دوستان(۳) فاطمیه(۳) دلانه(۳) به کجا چنین شتابان(٢) فاطمی نیا(٢) سوریه(٢) تلویزیون(٢) معلم(٢) آرشیو(٢) مدرسه(٢) تبریک(٢) انتظار(٢) پدر و دختری(٢) :)(٢) ما سه نفر(۱) جمجمک(۱) نقص فنی(۱) تلگرام(۱) لینک زن(۱) انقلاب(۱) سپاس(۱) باران(۱) روزنوشت(۱) عرفه(۱) حج(۱) فلسطین(۱) زایمان(۱) همدان(۱) دخترانه(۱) جوانی(۱) منا(۱) خوانسار(۱) بزرگان(۱) اربعین(۱) ندارد(۱) رجب(۱) فیس بوک(۱) مجردی(۱)Powered By NardebaN Graphic Home ; This Template Designed By .:SFO:.