چهارشنبه ۱٤ تیر ۱۳۸٥
خدا تو را نگهدار

تکرارت می کنم نه به خاطر تو  به خاطر خودم

که سخت محتاج است  به تکرار طراوت  باران

                                                                                 باقی بهارت...

 •  نشسته بودند دور هم، بزم چای لیوانی غلیظ و فال های پر آب و تاب و بیچاره حافظ که از دل قرن هشتم هجری هر شب برمی آمد و همه اتاق های این ساختمان سرکی می کشید. می توانم برایت توصیف مکانی بیشتری بکنم، از این اتاق کوچک خوابگاه دانشجویی و آن همه آدمی که آن شب چپیده بودیم در آن یک وجب جا و پرونده آن شب خیلی معمولی را می فرستادیم به بایگانی خاطره ها، اما بگذار ننویسم؛ بگذار حاشیه نروم که تو با حال و هوای روزهای من غریبه نیستی! قرعه فال می چرخید، به من دیوانه هم رسید، به بهار و زهرا و خاطره و مریم دیوانه تر هم، و از ما که گذشت نوبت او بود، دل به این حرف ها نمی داد، گوشت تلخ! می دانستم تا این جای شب نشینی را هم حرمت مان را نگه داشته که نشسته؛ کاش آن شب این غزل برایش نمی آمد. کاش «حافظ» این همه «صادق» نمی شد، کاش کوتاه آمده بودی حافظ دست کم آن شب را!
  دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را
  دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا
  و تکه انداختن های بی امان دخترها و یک دستی و دو دستی زدن های ما و آن لبخند یک وری-همیشگی که می نشست گوشه لب او.
 •  کجا و چطوری اش را نمی دانم ولی پیدایش کرده بود و به دیدنش رفته بود- بی آن که خودش بو برده باشد- و آمده بود برای بردنش. او می شناخت و این نمی شناخت. او دیده بود و این ندیده بود، او عجله داشت و این نمی فهمید.
  چندصدبارش خودم گوشی را برداشتم و گفتم بله، خانم رسولی تشریف دارند گوشی تا صداشون کنم...
  آن قدر گیر شد تا انگار «آره» را گرفت آن هم از «او»!
  گفتیم: بیچاره! خر شدی، تو که اصلا یارو را ندیدی!
  گفتیم: حالا چرا اینقدر بچه مثبت بازی درمی آورد، این مدلی اش را خداوکیلی ندیده بودیم دیگر!
  گفتیم: مگر تهران نیست پس چرا اینقدر صدایش بد می آید، خرخرتلفن گوش آدم را کر می کند باور کن خالی بسته معلوم نیست از کدام دارغوزآبادی زنگ می زند...
  گفت:...
  که به قول مولا سینه عاقل گنجینه رازهای اوست. تازه او بزرگ تر از این خاله زنک بازی ها بود، خیلی بزرگ تر.
 •  عکس اش را فرستاده بود. ریختیم سرش، شلوغ بازی درآوردیم. «سیدعلی موسوی راد» را دیدیم و جلوی او یک عالمه خندیدیم، «دانشجوی ارشد حقوق بهشتی» را دیدیم و دیدیم که آدرس نامه اول این است:«خوزستان- طلائیه...» و نامه بعدی «خوزستان- اروند کنار...» و باز خندیدیم که طرف عجب ارشد بهشتی ای می خواند که کلاس هایش خوزستان برگزار می شود تازه احتمالا عشایری درس می خواند که هر نامه اش نشانی یک جایی را دارد و فلان و بهمان. آن هم چه فلان هایی و چه بهمان هایی.
  و «او» انگار نمی شنید...
  و من هنوز مانده بودم که دل از دست کی دارد می رود این وسط و کدام رازپنهان یک روزی آشکار خواهد شد، می ترسیدم، آن هم از آن ترس های به شدت این جایی. می ترسیدم پسره به قول بچه ها چاخان کرده باشد، می ترسیدم «او» با این همه دانایی ساده دل بسته باشد به نسیمی که از فراسو آمده، و حافظ که خبر داشت ولی دیگر به تفأل های من نگاه چپ می انداخت و می گفت: زکی! یعنی می آمد «با کافران چه کارت گر بت نمی پرستی» و من می گرفتم که یعنی همان زکی»
  نامه آخری که آمد آدرس شلمچه داشت انگار؛گفته بود: الان ماه سومی است که ما اینجا هستیم، تا همین جا هم که این پنجاه تا شهید را پیدا کردیم خودش کلی است.
  گفتیم: ما که باورمان نمی شود. بچه پنجاه و هفتی را چه به رفتن و شهید پیدا کردن، آن هم فوق حقوق!
  گفته بود: فاطمه! دوست دارم به محض برگشتن تو را ببینم، گرچه این جا بارها دیده ام در هر قدمی که روی این خاک سرخ سوخته برداشته ام.
  و ما که خنده بدی تحویل دادیم.
  گفته بود: فاطمه! نیامدم، حلال کن!
  و ما که گفتیم عجب رویی دارد طرف! از آن بچه مثلا حزب اللهی های پرادعا که ادعای بی ادعایی شان می شود.
  شک کرده بودم لابد حافظ هم به این طرف تکه انداخته که
  دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را
  دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا
 •  نتیجه ارشد آمده بود. باور نمی کردیم رتبه یک رقمی بیاورد ولی آورد. همان هفته بود که خانواده هایشان با هم صحبت کرده بودند و قرار شد آخر هفته که «علی» برمی گردد دسته جمعی بروند و شیرینی را بخورند. البته این اطلاعات را کارآگاه گجت اتاق دزدکی از یادداشت های روزانه اش صید می کرد و البته کارآگاه گجت هم من نبودم!
 •  تلویزیون هم نشان داد، اگر دیده باشی. چهار نفر بودند، دانشجوی حقوق شهید بهشتی، مین منفجر شده بود، چهارتایی رفته بودند، بی سر، بی پا، بی دست...
 • دل می رود زدستم صاحبدلان خدا را
  دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا
 •  ... و حافظ را بگو!

                                                           همدان ـ خرداد ۱۳۸۳

 

 
زنده گی(۱۱٠) از عشق(٦٥) دوستت دارم ها(٦٠) وبلاگستان(٥٤) زنان(٤٧) داستان(۳۱) ذکر(۳۱) شعر(۳٠) کودکی(٢٩) شهید(٢۸) هذیان ها(٢۸) جنگ(٢۸) (:(٢٦) درد(٢٥) غم تکانی(٢۳) مناجات(٢٢) نوشتن(٢٢) باهم بودن(٢٠) یاد(٢٠) از دیگران(۱٩) کتاب(۱۸) ثبت احوال(۱٧) نامه ها(۱٥) رسانه(۱٥) قرآن(۱٤) درس و مشق(۱۳) محرم(۱٢) طبیعت(۱۱) نوروز(۱۱) خاطره بازی(۱۱) ارتباط(۱٠) رمضان(۱٠) سفر(٩) اعترافات(٩) هیآت وبلاگی سبو(٩) گپ در چند طعم گوناگون(٩) اندر امیدواری(۸) سفید(۸) نگار ما(٧) امام خمینی(٦) تولد مبارک(٥) شاید داستان(٥) برای گفتن(٥) فضول دونی(٥) ):(٥) مرگ(٥) شایدداستان(٥) کارو زندگی(٥) مجله الکترونیکی چارقد(٤) مسجد(٤) ازدواج(٤) برای نگفتن(٤) خمین(٤) همشهری داستان(۳) پدرانه(۳) کوچه فلانی چپ(۳) مهرخانه(۳) برای خواندن(۳) مادر و دختری(۳) عطش شکن(۳) خلانه(٢) آدمهای خوب شهر(٢) سطری میان نامه ای(٢) میان سالی(٢) اشارات(٢) :)(٢) فاطمی نیا(٢) به کجا چنین شتابان(٢) انتظار(٢) بابا(٢) بیماری(٢) بچه(٢) دوستان(٢) آرشیو(٢) اربعین(۱) تلویزیون(۱) خانه(۱) معلم(۱) فلسطین(۱) مادر(۱) سپاس(۱) زایمان(۱) تبریک(۱) دعا(۱) دلانه(۱) فیس بوک(۱) جوانی(۱) خوانسار(۱) ندارد(۱) لینک زن(۱) پدر و دختری(۱)Powered By NardebaN Graphic Home ; This Template Designed By .:SFO:.