یکشنبه ۱۱ تیر ۱۳۸٥
 

با کلمات و ترکيبات زير جمله بسازيد

  • تولد:

فردا تولدته! امسال اولين ساليه كه از من مبارك بگو تر داری ، و از من هول تر داری كه  هديه سنگين بخرد برايت به جای آن كادوهای سبك و جلف من ! از طرف من توی دفتر يادداشتت بنويس : كاش همه لحظه های با هم بودن مان از خيابان رد شدن بود! تولدت مبارك زهرا!

 

  • سپاس:

به همه آنهايی كه در مورد نوشته پايينی نظر خودشان را بيان كردند يك شاخه گل سپاس تقديم می كنم گرچه قابلی ندارد در برابر آن رفاقت ناديده بی دريغ.

 

  •  چاك:

چاك از آن روی به پيراهن خود می بافم

   كه بيايی دل بی صاحب ما را ببری !

 

  •  بی گدار:

امروز بی گدار به آب زدم و گفتم نه ! آن هم به دستی كه برای آشنايی آمده بود جلو، گاهی بی گدار به آب زدن خوب است مثلاً برای كسی كه گر گرفته باشد!

 

  •  نسل سه:

از گوشه صفحه بر داشتمش، به همين سادگی ، به همين خوشمزگی !

يك وقتی دوستش داشتم ولی حالا ديگر تاريخ مصرفش گذشته است .خودش هم می داند .پس نسل سه تو اين جمله ها كو؟!

 

  •  تلخ :

تلخ می نويسم خودم می دانم ، يك  قاشق چای خوری شكر هم بزن در واژه هايم يا اين كه سر كن باهاش و خيال ات تخت  كه مردافكن نيست .

 

  •  خبر:

 احوال من را از كسی نپرس

اين جا كسی از من خبری ندارد...

 

  •  انتظار :

مستان سلامت می كنند

 

  •  بهار:

                                                                         باقی بهارت...

 

 

{ }زنده گی(۱۱٠) از عشق(٦٥) دوستت دارم ها(٦۱) وبلاگستان(٥٥) زنان(٤۸) داستان(۳۱) ذکر(۳۱) شعر(۳٠) کودکی(٢٩) شهید(٢۸) هذیان ها(٢۸) جنگ(٢۸) (:(٢٦) درد(٢٥) نوشتن(٢۳) غم تکانی(٢۳) مناجات(٢٢) باهم بودن(٢٠) یاد(٢٠) از دیگران(۱٩) کتاب(۱۸) ثبت احوال(۱٧) نامه ها(۱٥) رسانه(۱٥) قرآن(۱٤) درس و مشق(۱۳) محرم(۱٢) طبیعت(۱۱) نوروز(۱۱) خاطره بازی(۱۱) ارتباط(۱٠) رمضان(۱٠) سفر(٩) اعترافات(٩) هیآت وبلاگی سبو(٩) گپ در چند طعم گوناگون(٩) اندر امیدواری(۸) سفید(۸) نگار ما(٧) امام خمینی(٦) تولد مبارک(٥) شاید داستان(٥) برای گفتن(٥) فضول دونی(٥) ):(٥) مرگ(٥) ازدواج(٥) شایدداستان(٥) کارو زندگی(٥) مجله الکترونیکی چارقد(٤) عطش شکن(٤) مسجد(٤) برای نگفتن(٤) خمین(٤) همشهری داستان(۳) پدرانه(۳) کوچه فلانی چپ(۳) مادر و دختری(۳) مهرخانه(۳) برای خواندن(۳) میان سالی(٢) سطری میان نامه ای(٢) خلانه(٢) آدمهای خوب شهر(٢) اشارات(٢) :)(٢) فاطمی نیا(٢) به کجا چنین شتابان(٢) انتظار(٢) بابا(٢) بیماری(٢) بچه(٢) دوستان(٢) آرشیو(٢) اربعین(۱) تلویزیون(۱) خانه(۱) معلم(۱) فلسطین(۱) مادر(۱) سپاس(۱) زایمان(۱) تبریک(۱) دعا(۱) دلانه(۱) فیس بوک(۱) جوانی(۱) خوانسار(۱) ندارد(۱) تلگرام(۱) پدر و دختری(۱) لینک زن(۱)Powered By NardebaN Graphic Home ; This Template Designed By .:SFO:.