یکشنبه ۱۱ تیر ۱۳۸٥
 

با کلمات و ترکيبات زير جمله بسازيد

  • تولد:

فردا تولدته! امسال اولين ساليه كه از من مبارك بگو تر داری ، و از من هول تر داری كه  هديه سنگين بخرد برايت به جای آن كادوهای سبك و جلف من ! از طرف من توی دفتر يادداشتت بنويس : كاش همه لحظه های با هم بودن مان از خيابان رد شدن بود! تولدت مبارك زهرا!

 

  • سپاس:

به همه آنهايی كه در مورد نوشته پايينی نظر خودشان را بيان كردند يك شاخه گل سپاس تقديم می كنم گرچه قابلی ندارد در برابر آن رفاقت ناديده بی دريغ.

 

  •  چاك:

چاك از آن روی به پيراهن خود می بافم

   كه بيايی دل بی صاحب ما را ببری !

 

  •  بی گدار:

امروز بی گدار به آب زدم و گفتم نه ! آن هم به دستی كه برای آشنايی آمده بود جلو، گاهی بی گدار به آب زدن خوب است مثلاً برای كسی كه گر گرفته باشد!

 

  •  نسل سه:

از گوشه صفحه بر داشتمش، به همين سادگی ، به همين خوشمزگی !

يك وقتی دوستش داشتم ولی حالا ديگر تاريخ مصرفش گذشته است .خودش هم می داند .پس نسل سه تو اين جمله ها كو؟!

 

  •  تلخ :

تلخ می نويسم خودم می دانم ، يك  قاشق چای خوری شكر هم بزن در واژه هايم يا اين كه سر كن باهاش و خيال ات تخت  كه مردافكن نيست .

 

  •  خبر:

 احوال من را از كسی نپرس

اين جا كسی از من خبری ندارد...

 

  •  انتظار :

مستان سلامت می كنند

 

  •  بهار:

                                                                         باقی بهارت...

 

 

{ }زنده گی(۱۱٠) از عشق(٦٥) دوستت دارم ها(٦٠) وبلاگستان(٥٤) زنان(٤٧) داستان(۳۱) ذکر(۳۱) شعر(۳٠) کودکی(٢٩) شهید(٢۸) هذیان ها(٢۸) جنگ(٢۸) (:(٢٦) درد(٢٥) غم تکانی(٢۳) مناجات(٢٢) نوشتن(٢٢) باهم بودن(٢٠) یاد(٢٠) از دیگران(۱٩) کتاب(۱۸) ثبت احوال(۱٧) نامه ها(۱٥) رسانه(۱٥) قرآن(۱٤) درس و مشق(۱۳) محرم(۱٢) طبیعت(۱۱) نوروز(۱۱) خاطره بازی(۱۱) ارتباط(۱٠) رمضان(۱٠) سفر(٩) اعترافات(٩) هیآت وبلاگی سبو(٩) گپ در چند طعم گوناگون(٩) اندر امیدواری(۸) سفید(۸) نگار ما(٧) امام خمینی(٦) تولد مبارک(٥) شاید داستان(٥) برای گفتن(٥) فضول دونی(٥) ):(٥) مرگ(٥) شایدداستان(٥) کارو زندگی(٥) مجله الکترونیکی چارقد(٤) مسجد(٤) ازدواج(٤) برای نگفتن(٤) خمین(٤) همشهری داستان(۳) پدرانه(۳) کوچه فلانی چپ(۳) مهرخانه(۳) برای خواندن(۳) مادر و دختری(۳) عطش شکن(۳) خلانه(٢) آدمهای خوب شهر(٢) سطری میان نامه ای(٢) میان سالی(٢) اشارات(٢) :)(٢) فاطمی نیا(٢) به کجا چنین شتابان(٢) انتظار(٢) بابا(٢) بیماری(٢) بچه(٢) دوستان(٢) آرشیو(٢) اربعین(۱) تلویزیون(۱) خانه(۱) معلم(۱) فلسطین(۱) مادر(۱) سپاس(۱) زایمان(۱) تبریک(۱) دعا(۱) دلانه(۱) فیس بوک(۱) جوانی(۱) خوانسار(۱) ندارد(۱) لینک زن(۱) پدر و دختری(۱)Powered By NardebaN Graphic Home ; This Template Designed By .:SFO:.