یکشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸٦
عاشقانه های شهریار

فقط آن دختر می داند
اگر زنده باشد البته!
فقط او می داند که چه گذشته است .فقط او می داند که آن شاعر چه کشیده است. و فقط او ست که با دیدن این فیلم فرق واقعیت و نمایش واقعیت را می فهمد ...و شاید می خندد ...و شاید تلخ می خندد...


سریال شهریار را که می بینم این جمله ها در ذهنم رژه می روند.

{ }زنده گی(٩٩) از عشق(٦٠) دوستت دارم ها(٥٥) وبلاگستان(٥۱) زنان(٤٠) ذکر(۳٠) شعر(٢٩) داستان(٢۸) کودکی(٢٧) شهید(٢٦) جنگ(٢٥) (:(٢٥) هذیان ها(٢٤) درد(٢۳) مناجات(٢٢) غم تکانی(٢٢) یاد(٢٠) باهم بودن(۱٩) از دیگران(۱٧) ثبت احوال(۱٧) نوشتن(۱٧) کتاب(۱٦) قرآن(۱٤) درس و مشق(۱۳) رسانه(۱٢) نوروز(۱٠) طبیعت(۱٠) نامه ها(۱٠) اعترافات(٩) گپ در چند طعم گوناگون(٩) خاطره بازی(٩) هیآت وبلاگی سبو(٩) ارتباط(٩) محرم(٩) سفید(۸) اندر امیدواری(۸) رمضان(٧) سفر(٧) امام خمینی(٦) فضول دونی(٥) ):(٥) شاید داستان(٥) برای گفتن(٥) شایدداستان(٥) مرگ(٥) مجله الکترونیکی چارقد(٤) خمین(٤) کوچه فلانی چپ(۳) برای نگفتن(۳) مهرخانه(۳) کارو زندگی(۳) برای خواندن(۳) مسجد(۳) ازدواج(۳) بابا(٢) آرشیو(٢) بچه(٢) دوستان(٢) همشهری داستان(٢) عطش شکن(٢) خلانه(٢) تولد مبارک(٢) به کجا چنین شتابان(٢) جوانی(۱) فیس بوک(۱) ندارد(۱) فاطمی نیا(۱) آدمهای خوب شهر(۱) لینک زن(۱) :)(۱) فلسطین(۱) مادر(۱) بیماری(۱) تلویزیون(۱) تبریک(۱) دعا(۱) انتظار(۱)Powered By NardebaN Graphic Home ; This Template Designed By .:SFO:.