یکشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸٦
عاشقانه های شهریار

فقط آن دختر می داند
اگر زنده باشد البته!
فقط او می داند که چه گذشته است .فقط او می داند که آن شاعر چه کشیده است. و فقط او ست که با دیدن این فیلم فرق واقعیت و نمایش واقعیت را می فهمد ...و شاید می خندد ...و شاید تلخ می خندد...


سریال شهریار را که می بینم این جمله ها در ذهنم رژه می روند.

{ }زنده گی(۱۱٠) از عشق(٦٥) دوستت دارم ها(٦٠) وبلاگستان(٥٤) زنان(٤٥) ذکر(۳۱) شعر(۳٠) داستان(٢٩) کودکی(٢٩) شهید(٢۸) هذیان ها(٢٧) جنگ(٢٧) (:(٢٦) درد(٢٥) غم تکانی(٢۳) مناجات(٢٢) نوشتن(٢٠) یاد(٢٠) باهم بودن(٢٠) از دیگران(۱٩) ثبت احوال(۱٧) کتاب(۱٧) قرآن(۱٤) رسانه(۱٤) نامه ها(۱۳) درس و مشق(۱۳) محرم(۱٢) طبیعت(۱۱) نوروز(۱۱) خاطره بازی(۱۱) رمضان(۱٠) ارتباط(۱٠) سفر(٩) هیآت وبلاگی سبو(٩) گپ در چند طعم گوناگون(٩) اعترافات(٩) اندر امیدواری(۸) سفید(۸) امام خمینی(٦) نگار ما(٦) شایدداستان(٥) فضول دونی(٥) ):(٥) تولد مبارک(٥) شاید داستان(٥) برای گفتن(٥) مرگ(٥) مسجد(٤) ازدواج(٤) برای نگفتن(٤) خمین(٤) مجله الکترونیکی چارقد(٤) کارو زندگی(٤) مهرخانه(۳) مادر و دختری(۳) عطش شکن(۳) کوچه فلانی چپ(۳) همشهری داستان(۳) برای خواندن(۳) میان سالی(٢) پدرانه(٢) :)(٢) اشارات(٢) فاطمی نیا(٢) به کجا چنین شتابان(٢) انتظار(٢) بابا(٢) آرشیو(٢) بچه(٢) دوستان(٢) خلانه(٢) آدمهای خوب شهر(٢) سطری میان نامه ای(٢) لینک زن(۱) اربعین(۱) خوانسار(۱) خانه(۱) معلم(۱) فلسطین(۱) مادر(۱) سپاس(۱) بیماری(۱) تلویزیون(۱) تبریک(۱) دعا(۱) فیس بوک(۱) ندارد(۱) جوانی(۱) دلانه(۱)Powered By NardebaN Graphic Home ; This Template Designed By .:SFO:.