یکشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸٦
عاشقانه های شهریار

فقط آن دختر می داند
اگر زنده باشد البته!
فقط او می داند که چه گذشته است .فقط او می داند که آن شاعر چه کشیده است. و فقط او ست که با دیدن این فیلم فرق واقعیت و نمایش واقعیت را می فهمد ...و شاید می خندد ...و شاید تلخ می خندد...


سریال شهریار را که می بینم این جمله ها در ذهنم رژه می روند.

{ }

زنده گی(۱۱۸) از عشق(٧۱) دوستت دارم ها(٦٦) وبلاگستان(٥٥) زنان(٥٥) ذکر(۳٦) شهید(۳۳) داستان(۳٢) کودکی(۳٢) جنگ(۳۱) شعر(۳۱) هذیان ها(۳٠) غم تکانی(٢٩) درد(٢۸) (:(٢٦) نوشتن(٢٥) باهم بودن(٢٤) مناجات(٢۳) یاد(٢٠) از دیگران(٢٠) ثبت احوال(۱۸) کتاب(۱۸) رسانه(۱٦) نامه ها(۱٦) قرآن(۱٤) محرم(۱۳) نوروز(۱۳) درس و مشق(۱۳) طبیعت(۱٢) خاطره بازی(۱٢) گپ در چند طعم گوناگون(۱۱) نگار ما(۱۱) ارتباط(۱۱) امام خمینی(۱٠) رمضان(۱٠) سفر(٩) اعترافات(٩) اندر امیدواری(٩) هیآت وبلاگی سبو(٩) سفید(۸) مرگ(٧) خمین(٧) برای نگفتن(٦) تولد مبارک(٦) شاید داستان(٦) برای گفتن(٦) شایدداستان(٥) کارو زندگی(٥) آدمهای خوب شهر(٥) فضول دونی(٥) ):(٥) ازدواج(٥) مسجد(٤) پدرانه(٤) همشهری داستان(٤) عطش شکن(٤) خلانه(٤) مجله الکترونیکی چارقد(٤) اشارات(٤) برای خواندن(٤) مهرخانه(۳) مادر و دختری(۳) سطری میان نامه ای(۳) کوچه فلانی چپ(۳) بابا(۳) مادر(۳) خانه(۳) بچه(۳) دوستان(٢) مدرسه(٢) آرشیو(٢) معلم(٢) تبریک(٢) بیماری(٢) انتظار(٢) دعا(٢) :)(٢) فاطمی نیا(٢) دلانه(٢) به کجا چنین شتابان(٢) فاطمیه(٢) سوریه(٢) میان سالی(٢) نقص فنی(۱) لینک زن(۱) پدر و دختری(۱) خوانسار(۱) جوانی(۱) ندارد(۱) رجب(۱) فیس بوک(۱) باران(۱) تلویزیون(۱) زایمان(۱) سپاس(۱) فلسطین(۱) بزرگان(۱) اربعین(۱)Powered By NardebaN Graphic Home ; This Template Designed By .:SFO:.