یکشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸٦
عاشقانه های شهریار

فقط آن دختر می داند
اگر زنده باشد البته!
فقط او می داند که چه گذشته است .فقط او می داند که آن شاعر چه کشیده است. و فقط او ست که با دیدن این فیلم فرق واقعیت و نمایش واقعیت را می فهمد ...و شاید می خندد ...و شاید تلخ می خندد...


سریال شهریار را که می بینم این جمله ها در ذهنم رژه می روند.

{ }زنده گی(۱٠۳) از عشق(٦٤) دوستت دارم ها(٥٥) وبلاگستان(٥٢) زنان(٤٠) شعر(۳٠) ذکر(۳٠) داستان(٢۸) کودکی(٢۸) شهید(٢٦) هذیان ها(٢٥) جنگ(٢٥) (:(٢٥) درد(٢۳) مناجات(٢٢) غم تکانی(٢٢) یاد(٢٠) باهم بودن(۱٩) از دیگران(۱۸) ثبت احوال(۱٧) نوشتن(۱٧) کتاب(۱٦) قرآن(۱٤) درس و مشق(۱۳) محرم(۱٢) رسانه(۱٢) نوروز(۱٠) طبیعت(۱٠) نامه ها(۱٠) اعترافات(٩) گپ در چند طعم گوناگون(٩) خاطره بازی(٩) هیآت وبلاگی سبو(٩) ارتباط(٩) سفید(۸) سفر(۸) اندر امیدواری(۸) رمضان(٧) امام خمینی(٦) شاید داستان(٥) برای گفتن(٥) فضول دونی(٥) ):(٥) شایدداستان(٥) مرگ(٥) مسجد(٤) مجله الکترونیکی چارقد(٤) خمین(٤) تولد مبارک(٤) برای نگفتن(۳) مهرخانه(۳) کارو زندگی(۳) برای خواندن(۳) کوچه فلانی چپ(۳) ازدواج(۳) بابا(٢) آرشیو(٢) بچه(٢) دوستان(٢) عطش شکن(٢) خلانه(٢) همشهری داستان(٢) به کجا چنین شتابان(٢) نگار ما(٢) فیس بوک(۱) جوانی(۱) :)(۱) ندارد(۱) فاطمی نیا(۱) آدمهای خوب شهر(۱) لینک زن(۱) فلسطین(۱) خوانسار(۱) مادر(۱) بیماری(۱) تلویزیون(۱) تبریک(۱) دعا(۱) انتظار(۱)Powered By NardebaN Graphic Home ; This Template Designed By .:SFO:.