یکشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸٦
عاشقانه های شهریار

فقط آن دختر می داند
اگر زنده باشد البته!
فقط او می داند که چه گذشته است .فقط او می داند که آن شاعر چه کشیده است. و فقط او ست که با دیدن این فیلم فرق واقعیت و نمایش واقعیت را می فهمد ...و شاید می خندد ...و شاید تلخ می خندد...


سریال شهریار را که می بینم این جمله ها در ذهنم رژه می روند.

{ }زنده گی(٩٠) از عشق(٥۸) دوستت دارم ها(٥۱) وبلاگستان(٤٦) ذکر(٢٦) شعر(٢٦) زنان(٢٦) داستان(٢٦) کودکی(٢٤) (:(٢٤) هذیان ها(٢۳) جنگ(٢۳) مناجات(٢٢) درد(٢۱) غم تکانی(٢۱) یاد(۱٩) شهید(۱٩) نوشتن(۱٥) از دیگران(۱٥) کتاب(۱٥) قرآن(۱٤) ثبت احوال(۱٤) باهم بودن(۱٤) درس و مشق(۱٢) نامه ها(۱٠) نوروز(۱٠) رسانه(۱٠) محرم(٩) طبیعت(٩) گپ در چند طعم گوناگون(٩) هیآت وبلاگی سبو(٩) اندر امیدواری(۸) خاطره بازی(۸) اعترافات(۸) سفید(۸) ارتباط(٧) سفر(٦) امام خمینی(٦) فضول دونی(٥) شاید داستان(٥) شایدداستان(٥) مرگ(٥) رمضان(٤) خمین(٤) مجله الکترونیکی چارقد(٤) برای گفتن(٤) ):(٤) کوچه فلانی چپ(۳) برای خواندن(۳) مسجد(۳) آرشیو(٢) به کجا چنین شتابان(٢) مهرخانه(٢) کارو زندگی(٢) عطش شکن(٢) همشهری داستان(٢) برای نگفتن(٢) ندارد(۱) فاطمی نیا(۱) تولد مبارک(۱) لینک زن(۱) دوستان(۱) تلویزیون(۱) تبریک(۱) انتظار(۱) ازدواج(۱)Powered By NardebaN Graphic Home ; This Template Designed By .:SFO:.