یکشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸٦
عاشقانه های شهریار

فقط آن دختر می داند
اگر زنده باشد البته!
فقط او می داند که چه گذشته است .فقط او می داند که آن شاعر چه کشیده است. و فقط او ست که با دیدن این فیلم فرق واقعیت و نمایش واقعیت را می فهمد ...و شاید می خندد ...و شاید تلخ می خندد...


سریال شهریار را که می بینم این جمله ها در ذهنم رژه می روند.

{ }زنده گی(۱٠٩) از عشق(٦٥) دوستت دارم ها(٦٠) وبلاگستان(٥٤) زنان(٤٥) ذکر(۳۱) شعر(۳٠) داستان(٢٩) کودکی(٢٩) شهید(٢۸) هذیان ها(٢٧) جنگ(٢٧) (:(٢٦) درد(٢٥) غم تکانی(٢۳) مناجات(٢٢) نوشتن(٢٠) یاد(٢٠) باهم بودن(٢٠) از دیگران(۱٩) ثبت احوال(۱٧) کتاب(۱٧) قرآن(۱٤) رسانه(۱۳) درس و مشق(۱۳) نامه ها(۱۳) محرم(۱٢) نوروز(۱۱) خاطره بازی(۱۱) ارتباط(۱٠) طبیعت(۱٠) رمضان(٩) سفر(٩) هیآت وبلاگی سبو(٩) گپ در چند طعم گوناگون(٩) اعترافات(٩) اندر امیدواری(۸) سفید(۸) امام خمینی(٦) نگار ما(٦) تولد مبارک(٥) شاید داستان(٥) برای گفتن(٥) شایدداستان(٥) فضول دونی(٥) ):(٥) مرگ(٥) مسجد(٤) مجله الکترونیکی چارقد(٤) برای نگفتن(٤) خمین(٤) کارو زندگی(٤) عطش شکن(۳) مادر و دختری(۳) مهرخانه(۳) برای خواندن(۳) کوچه فلانی چپ(۳) همشهری داستان(۳) ازدواج(۳) انتظار(٢) بابا(٢) آرشیو(٢) بچه(٢) دوستان(٢) اشارات(٢) پدرانه(٢) میان سالی(٢) به کجا چنین شتابان(٢) سطری میان نامه ای(٢) خلانه(٢) آدمهای خوب شهر(٢) لینک زن(۱) جوانی(۱) ندارد(۱) فاطمی نیا(۱) فیس بوک(۱) :)(۱) اربعین(۱) خوانسار(۱) خانه(۱) معلم(۱) فلسطین(۱) مادر(۱) سپاس(۱) بیماری(۱) تلویزیون(۱) تبریک(۱) دعا(۱)Powered By NardebaN Graphic Home ; This Template Designed By .:SFO:.