یکشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸٦
عاشقانه های شهریار

فقط آن دختر می داند
اگر زنده باشد البته!
فقط او می داند که چه گذشته است .فقط او می داند که آن شاعر چه کشیده است. و فقط او ست که با دیدن این فیلم فرق واقعیت و نمایش واقعیت را می فهمد ...و شاید می خندد ...و شاید تلخ می خندد...


سریال شهریار را که می بینم این جمله ها در ذهنم رژه می روند.

{ }زنده گی(٩٠) از عشق(٥۸) دوستت دارم ها(٥٠) وبلاگستان(٤٦) ذکر(٢٦) شعر(٢٦) داستان(٢٦) زنان(٢٥) کودکی(٢٤) هذیان ها(٢٤) (:(٢٤) جنگ(٢۳) مناجات(٢٢) غم تکانی(٢٢) درد(٢۱) یاد(۱٩) شهید(۱٩) نوشتن(۱٥) از دیگران(۱٥) کتاب(۱٥) قرآن(۱٤) ثبت احوال(۱٤) باهم بودن(۱٤) درس و مشق(۱٢) نوروز(۱٠) رسانه(۱٠) محرم(٩) طبیعت(٩) نامه ها(٩) گپ در چند طعم گوناگون(٩) هیآت وبلاگی سبو(٩) اندر امیدواری(۸) خاطره بازی(۸) اعترافات(۸) سفید(۸) ارتباط(٧) سفر(٦) امام خمینی(٦) فضول دونی(٥) شاید داستان(٥) شایدداستان(٥) مرگ(٥) رمضان(٤) خمین(٤) مجله الکترونیکی چارقد(٤) برای گفتن(٤) ):(٤) کوچه فلانی چپ(۳) کارو زندگی(۳) برای خواندن(۳) مسجد(۳) آرشیو(٢) به کجا چنین شتابان(٢) دوستان(٢) عطش شکن(٢) مهرخانه(٢) همشهری داستان(٢) برای نگفتن(٢) ندارد(۱) فاطمی نیا(۱) تولد مبارک(۱) تلویزیون(۱) تبریک(۱) انتظار(۱) ازدواج(۱)Powered By NardebaN Graphic Home ; This Template Designed By .:SFO:.