یکشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸٦
عاشقانه های شهریار

فقط آن دختر می داند
اگر زنده باشد البته!
فقط او می داند که چه گذشته است .فقط او می داند که آن شاعر چه کشیده است. و فقط او ست که با دیدن این فیلم فرق واقعیت و نمایش واقعیت را می فهمد ...و شاید می خندد ...و شاید تلخ می خندد...


سریال شهریار را که می بینم این جمله ها در ذهنم رژه می روند.

{ }زنده گی(۱٠٢) از عشق(٦٢) دوستت دارم ها(٥٥) وبلاگستان(٥۱) زنان(٤٠) ذکر(۳٠) شعر(٢٩) داستان(٢۸) کودکی(٢٧) شهید(٢٦) جنگ(٢٥) (:(٢٥) هذیان ها(٢٤) درد(٢۳) مناجات(٢٢) غم تکانی(٢٢) یاد(٢٠) باهم بودن(۱٩) از دیگران(۱٧) ثبت احوال(۱٧) نوشتن(۱٧) کتاب(۱٦) قرآن(۱٤) درس و مشق(۱۳) رسانه(۱٢) نوروز(۱٠) طبیعت(۱٠) نامه ها(۱٠) اعترافات(٩) گپ در چند طعم گوناگون(٩) ارتباط(٩) محرم(٩) خاطره بازی(٩) هیآت وبلاگی سبو(٩) سفید(۸) اندر امیدواری(۸) رمضان(٧) سفر(٧) امام خمینی(٦) فضول دونی(٥) ):(٥) شاید داستان(٥) برای گفتن(٥) شایدداستان(٥) مرگ(٥) مسجد(٤) مجله الکترونیکی چارقد(٤) تولد مبارک(٤) خمین(٤) کوچه فلانی چپ(۳) برای نگفتن(۳) مهرخانه(۳) کارو زندگی(۳) ازدواج(۳) برای خواندن(۳) بابا(٢) آرشیو(٢) بچه(٢) دوستان(٢) عطش شکن(٢) خلانه(٢) همشهری داستان(٢) به کجا چنین شتابان(٢) جوانی(۱) فیس بوک(۱) ندارد(۱) فاطمی نیا(۱) :)(۱) آدمهای خوب شهر(۱) نگار ما(۱) لینک زن(۱) فلسطین(۱) مادر(۱) بیماری(۱) تلویزیون(۱) تبریک(۱) دعا(۱) انتظار(۱)Powered By NardebaN Graphic Home ; This Template Designed By .:SFO:.