یکشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸٦
عاشقانه های شهریار

فقط آن دختر می داند
اگر زنده باشد البته!
فقط او می داند که چه گذشته است .فقط او می داند که آن شاعر چه کشیده است. و فقط او ست که با دیدن این فیلم فرق واقعیت و نمایش واقعیت را می فهمد ...و شاید می خندد ...و شاید تلخ می خندد...


سریال شهریار را که می بینم این جمله ها در ذهنم رژه می روند.

{ }زنده گی(۱٠۸) از عشق(٦٤) دوستت دارم ها(٥٩) وبلاگستان(٥٤) زنان(٤٤) ذکر(۳۱) شعر(۳٠) داستان(٢۸) کودکی(٢۸) هذیان ها(٢٧) جنگ(٢٦) شهید(٢٦) (:(٢٦) درد(٢٥) غم تکانی(٢۳) مناجات(٢٢) یاد(٢٠) از دیگران(۱٩) باهم بودن(۱٩) نوشتن(۱٩) کتاب(۱٧) ثبت احوال(۱٧) قرآن(۱٤) رسانه(۱۳) نامه ها(۱۳) درس و مشق(۱۳) محرم(۱٢) نوروز(۱۱) ارتباط(۱٠) طبیعت(۱٠) خاطره بازی(۱٠) هیآت وبلاگی سبو(٩) گپ در چند طعم گوناگون(٩) اعترافات(٩) سفر(٩) سفید(۸) اندر امیدواری(۸) رمضان(٧) امام خمینی(٦) نگار ما(٦) شایدداستان(٥) فضول دونی(٥) ):(٥) تولد مبارک(٥) شاید داستان(٥) برای گفتن(٥) مرگ(٥) مسجد(٤) مجله الکترونیکی چارقد(٤) کارو زندگی(٤) برای نگفتن(٤) خمین(٤) مهرخانه(۳) برای خواندن(۳) همشهری داستان(۳) ازدواج(۳) مادر و دختری(۳) عطش شکن(۳) کوچه فلانی چپ(۳) خلانه(٢) آدمهای خوب شهر(٢) بابا(٢) آرشیو(٢) بچه(٢) دوستان(٢) پدرانه(٢) به کجا چنین شتابان(٢) جوانی(۱) ندارد(۱) فاطمی نیا(۱) فیس بوک(۱) :)(۱) لینک زن(۱) اربعین(۱) خوانسار(۱) معلم(۱) فلسطین(۱) مادر(۱) سپاس(۱) بیماری(۱) تلویزیون(۱) تبریک(۱) دعا(۱) انتظار(۱)Powered By NardebaN Graphic Home ; This Template Designed By .:SFO:.