یکشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸٦
عاشقانه های شهریار

فقط آن دختر می داند
اگر زنده باشد البته!
فقط او می داند که چه گذشته است .فقط او می داند که آن شاعر چه کشیده است. و فقط او ست که با دیدن این فیلم فرق واقعیت و نمایش واقعیت را می فهمد ...و شاید می خندد ...و شاید تلخ می خندد...


سریال شهریار را که می بینم این جمله ها در ذهنم رژه می روند.

{ }زنده گی(٩٥) از عشق(٦٠) دوستت دارم ها(٥۳) وبلاگستان(٥۱) زنان(۳٤) ذکر(٢٩) شعر(٢٧) داستان(٢٦) (:(٢٥) هذیان ها(٢٤) کودکی(٢٤) جنگ(٢۳) مناجات(٢٢) غم تکانی(٢٢) شهید(٢۱) درد(٢۱) یاد(۱٩) از دیگران(۱٦) نوشتن(۱٦) باهم بودن(۱٦) ثبت احوال(۱٥) کتاب(۱٥) قرآن(۱٤) درس و مشق(۱۳) رسانه(۱۱) طبیعت(۱٠) نوروز(۱٠) نامه ها(۱٠) گپ در چند طعم گوناگون(٩) هیآت وبلاگی سبو(٩) ارتباط(٩) محرم(٩) سفید(۸) اندر امیدواری(۸) خاطره بازی(۸) اعترافات(۸) سفر(٧) رمضان(٦) امام خمینی(٦) فضول دونی(٥) ):(٥) شایدداستان(٥) شاید داستان(٥) برای گفتن(٥) مرگ(٥) خمین(٤) مجله الکترونیکی چارقد(٤) کارو زندگی(۳) برای خواندن(۳) کوچه فلانی چپ(۳) برای نگفتن(۳) مسجد(۳) بابا(٢) دوستان(٢) آرشیو(٢) همشهری داستان(٢) تولد مبارک(٢) به کجا چنین شتابان(٢) عطش شکن(٢) مهرخانه(٢) لینک زن(۱) خلانه(۱) آدمهای خوب شهر(۱) فیس بوک(۱) ندارد(۱) فاطمی نیا(۱) بچه(۱) تبریک(۱) بیماری(۱) تلویزیون(۱) انتظار(۱) ازدواج(۱)Powered By NardebaN Graphic Home ; This Template Designed By .:SFO:.