یکشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸٦
عاشقانه های شهریار

فقط آن دختر می داند
اگر زنده باشد البته!
فقط او می داند که چه گذشته است .فقط او می داند که آن شاعر چه کشیده است. و فقط او ست که با دیدن این فیلم فرق واقعیت و نمایش واقعیت را می فهمد ...و شاید می خندد ...و شاید تلخ می خندد...


سریال شهریار را که می بینم این جمله ها در ذهنم رژه می روند.

{ }

زنده گی(۱۱۸) از عشق(٧۱) دوستت دارم ها(٦٦) زنان(٥٦) وبلاگستان(٥٥) ذکر(۳٧) شهید(۳۳) داستان(۳۳) کودکی(۳۳) جنگ(۳۱) شعر(۳۱) هذیان ها(۳٠) غم تکانی(٢٩) درد(٢۸) نوشتن(٢٦) (:(٢٦) باهم بودن(٢٤) مناجات(٢۳) یاد(٢٠) از دیگران(٢٠) ثبت احوال(۱٩) کتاب(۱۸) رسانه(۱٦) نامه ها(۱٦) قرآن(۱٤) محرم(۱۳) نوروز(۱۳) درس و مشق(۱۳) طبیعت(۱٢) خاطره بازی(۱٢) گپ در چند طعم گوناگون(۱۱) نگار ما(۱۱) رمضان(۱۱) ارتباط(۱۱) اعترافات(۱٠) امام خمینی(۱٠) اندر امیدواری(۱٠) هیآت وبلاگی سبو(٩) سفر(٩) مرگ(۸) سفید(۸) خمین(٧) برای نگفتن(٦) تولد مبارک(٦) شاید داستان(٦) برای گفتن(٦) شایدداستان(٥) کارو زندگی(٥) آدمهای خوب شهر(٥) فضول دونی(٥) ):(٥) ازدواج(٥) مسجد(٤) پدرانه(٤) همشهری داستان(٤) مجله الکترونیکی چارقد(٤) عطش شکن(٤) خلانه(٤) اشارات(٤) برای خواندن(٤) مهرخانه(۳) مادر و دختری(۳) سطری میان نامه ای(۳) کوچه فلانی چپ(۳) دعا(۳) بابا(۳) مادر(۳) خانه(۳) بچه(۳) دوستان(۳) مدرسه(٢) آرشیو(٢) معلم(٢) تبریک(٢) بیماری(٢) انتظار(٢) :)(٢) فاطمی نیا(٢) دلانه(٢) به کجا چنین شتابان(٢) فاطمیه(٢) سوریه(٢) میان سالی(٢) تلگرام(۱) نقص فنی(۱) لینک زن(۱) پدر و دختری(۱) جمجمک(۱) خوانسار(۱) جوانی(۱) ندارد(۱) رجب(۱) فیس بوک(۱) باران(۱) تلویزیون(۱) زایمان(۱) سپاس(۱) فلسطین(۱) بزرگان(۱) اربعین(۱)Powered By NardebaN Graphic Home ; This Template Designed By .:SFO:.