یکشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸٦
عاشقانه های شهریار

فقط آن دختر می داند
اگر زنده باشد البته!
فقط او می داند که چه گذشته است .فقط او می داند که آن شاعر چه کشیده است. و فقط او ست که با دیدن این فیلم فرق واقعیت و نمایش واقعیت را می فهمد ...و شاید می خندد ...و شاید تلخ می خندد...


سریال شهریار را که می بینم این جمله ها در ذهنم رژه می روند.

{ }زنده گی(٩٩) از عشق(٦٠) دوستت دارم ها(٥۳) وبلاگستان(٥۱) زنان(۳٧) ذکر(۳٠) شعر(٢۸) داستان(٢٧) کودکی(٢٦) (:(٢٥) هذیان ها(٢٤) شهید(٢٤) درد(٢۳) جنگ(٢۳) مناجات(٢٢) غم تکانی(٢٢) یاد(۱٩) باهم بودن(۱۸) از دیگران(۱٧) ثبت احوال(۱٦) نوشتن(۱٦) کتاب(۱٦) قرآن(۱٤) درس و مشق(۱۳) رسانه(۱۱) نوروز(۱٠) طبیعت(۱٠) نامه ها(۱٠) اعترافات(٩) گپ در چند طعم گوناگون(٩) هیآت وبلاگی سبو(٩) ارتباط(٩) محرم(٩) سفید(۸) اندر امیدواری(۸) خاطره بازی(۸) سفر(٧) رمضان(٧) امام خمینی(٦) فضول دونی(٥) ):(٥) شاید داستان(٥) برای گفتن(٥) شایدداستان(٥) مرگ(٥) خمین(٤) مجله الکترونیکی چارقد(٤) برای خواندن(۳) کارو زندگی(۳) کوچه فلانی چپ(۳) برای نگفتن(۳) مسجد(۳) ازدواج(۳) بابا(٢) آرشیو(٢) بچه(٢) دوستان(٢) همشهری داستان(٢) تولد مبارک(٢) به کجا چنین شتابان(٢) عطش شکن(٢) خلانه(٢) مهرخانه(٢) آدمهای خوب شهر(۱) لینک زن(۱) فیس بوک(۱) ندارد(۱) فاطمی نیا(۱) :)(۱) جوانی(۱) تبریک(۱) فلسطین(۱) بیماری(۱) تلویزیون(۱) انتظار(۱)Powered By NardebaN Graphic Home ; This Template Designed By .:SFO:.