یکشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸٦
عاشقانه های شهریار

فقط آن دختر می داند
اگر زنده باشد البته!
فقط او می داند که چه گذشته است .فقط او می داند که آن شاعر چه کشیده است. و فقط او ست که با دیدن این فیلم فرق واقعیت و نمایش واقعیت را می فهمد ...و شاید می خندد ...و شاید تلخ می خندد...


سریال شهریار را که می بینم این جمله ها در ذهنم رژه می روند.

{ }زنده گی(۱٠٧) از عشق(٦٤) دوستت دارم ها(٥۸) وبلاگستان(٥٤) زنان(٤۳) ذکر(۳۱) شعر(۳٠) داستان(٢۸) کودکی(٢۸) هذیان ها(٢٦) شهید(٢٦) (:(٢٦) جنگ(٢٥) درد(٢۳) غم تکانی(٢۳) مناجات(٢٢) یاد(٢٠) از دیگران(۱٩) باهم بودن(۱٩) نوشتن(۱٩) کتاب(۱٧) ثبت احوال(۱٧) قرآن(۱٤) درس و مشق(۱۳) محرم(۱٢) رسانه(۱٢) نامه ها(۱٢) نوروز(۱۱) طبیعت(۱٠) خاطره بازی(۱٠) هیآت وبلاگی سبو(٩) گپ در چند طعم گوناگون(٩) اعترافات(٩) ارتباط(٩) سفر(٩) سفید(۸) اندر امیدواری(۸) رمضان(٧) امام خمینی(٦) نگار ما(٦) تولد مبارک(٥) شاید داستان(٥) برای گفتن(٥) فضول دونی(٥) ):(٥) شایدداستان(٥) مرگ(٥) مسجد(٤) مجله الکترونیکی چارقد(٤) کارو زندگی(٤) خمین(٤) برای نگفتن(٤) همشهری داستان(۳) عطش شکن(۳) مهرخانه(۳) برای خواندن(۳) ازدواج(۳) مادر و دختری(۳) کوچه فلانی چپ(۳) بابا(٢) آرشیو(٢) بچه(٢) دوستان(٢) خلانه(٢) آدمهای خوب شهر(٢) پدرانه(٢) به کجا چنین شتابان(٢) فیس بوک(۱) جوانی(۱) :)(۱) ندارد(۱) فاطمی نیا(۱) لینک زن(۱) خوانسار(۱) فلسطین(۱) اربعین(۱) مادر(۱) بیماری(۱) تلویزیون(۱) تبریک(۱) دعا(۱) انتظار(۱)Powered By NardebaN Graphic Home ; This Template Designed By .:SFO:.