یکشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸٦
عاشقانه های شهریار

فقط آن دختر می داند
اگر زنده باشد البته!
فقط او می داند که چه گذشته است .فقط او می داند که آن شاعر چه کشیده است. و فقط او ست که با دیدن این فیلم فرق واقعیت و نمایش واقعیت را می فهمد ...و شاید می خندد ...و شاید تلخ می خندد...


سریال شهریار را که می بینم این جمله ها در ذهنم رژه می روند.

{ }

زنده گی(۱٢۱) از عشق(٧٦) دوستت دارم ها(٦٧) زنان(٥٩) وبلاگستان(٥٦) ذکر(۳۸) شهید(۳٥) کودکی(۳٤) جنگ(۳۳) داستان(۳۳) شعر(۳٢) هذیان ها(۳٢) درد(۳٠) غم تکانی(۳٠) (:(٢٧) نوشتن(٢٦) باهم بودن(٢٥) مناجات(٢۳) از دیگران(٢۱) ثبت احوال(٢٠) یاد(٢٠) کتاب(۱۸) رسانه(۱٦) محرم(۱٦) نامه ها(۱٦) نگار ما(۱٥) درس و مشق(۱٤) قرآن(۱٤) نوروز(۱۳) سفر(۱٢) طبیعت(۱٢) خاطره بازی(۱٢) گپ در چند طعم گوناگون(۱۱) رمضان(۱۱) ارتباط(۱۱) اعترافات(۱۱) امام خمینی(۱٠) اندر امیدواری(۱٠) هیآت وبلاگی سبو(٩) مرگ(٩) سفید(۸) ازدواج(٧) خمین(٧) برای نگفتن(٦) تولد مبارک(٦) شاید داستان(٦) برای گفتن(٦) ):(٦) شایدداستان(٥) فضول دونی(٥) مادر و دختری(٥) کارو زندگی(٥) آدمهای خوب شهر(٥) خلانه(٤) عطش شکن(٤) مجله الکترونیکی چارقد(٤) برای خواندن(٤) پدرانه(٤) اشارات(٤) همشهری داستان(٤) مسجد(٤) بچه(٤) دوستان(۳) خانه(۳) دعا(۳) بابا(۳) مادر(۳) دلانه(۳) کوچه فلانی چپ(۳) مهرخانه(۳) سطری میان نامه ای(۳) پدر و دختری(٢) میان سالی(٢) فاطمیه(٢) سوریه(٢) :)(٢) فاطمی نیا(٢) به کجا چنین شتابان(٢) تبریک(٢) بیماری(٢) انتظار(٢) معلم(٢) آرشیو(٢) مدرسه(٢) بزرگان(۱) اربعین(۱) فلسطین(۱) عرفه(۱) حج(۱) باران(۱) تلویزیون(۱) زایمان(۱) سپاس(۱) رجب(۱) فیس بوک(۱) ندارد(۱) خوانسار(۱) همدان(۱) جوانی(۱) منا(۱) نقص فنی(۱) ما سه نفر(۱) جمجمک(۱) تلگرام(۱) لینک زن(۱)Powered By NardebaN Graphic Home ; This Template Designed By .:SFO:.