یکشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸٦
عاشقانه های شهریار

فقط آن دختر می داند
اگر زنده باشد البته!
فقط او می داند که چه گذشته است .فقط او می داند که آن شاعر چه کشیده است. و فقط او ست که با دیدن این فیلم فرق واقعیت و نمایش واقعیت را می فهمد ...و شاید می خندد ...و شاید تلخ می خندد...


سریال شهریار را که می بینم این جمله ها در ذهنم رژه می روند.

{ }

زنده گی(۱۱۸) از عشق(٧٠) دوستت دارم ها(٦٥) وبلاگستان(٥٥) زنان(٥٥) ذکر(۳٦) شهید(۳٢) داستان(۳٢) شعر(۳۱) کودکی(۳۱) جنگ(۳٠) هذیان ها(۳٠) غم تکانی(٢۸) درد(٢۸) (:(٢٦) نوشتن(٢٤) باهم بودن(٢۳) مناجات(٢۳) یاد(٢٠) از دیگران(٢٠) ثبت احوال(۱۸) کتاب(۱۸) رسانه(۱٦) نامه ها(۱٥) قرآن(۱٤) محرم(۱۳) نوروز(۱۳) درس و مشق(۱۳) طبیعت(۱٢) ارتباط(۱۱) گپ در چند طعم گوناگون(۱۱) خاطره بازی(۱۱) نگار ما(۱٠) رمضان(۱٠) سفر(٩) امام خمینی(٩) اعترافات(٩) هیآت وبلاگی سبو(٩) اندر امیدواری(٩) سفید(۸) مرگ(٧) برای نگفتن(٦) خمین(٦) تولد مبارک(٦) شاید داستان(٦) برای گفتن(٦) شایدداستان(٥) کارو زندگی(٥) آدمهای خوب شهر(٥) فضول دونی(٥) ):(٥) ازدواج(٥) مسجد(٤) اشارات(٤) عطش شکن(٤) خلانه(٤) مجله الکترونیکی چارقد(٤) برای خواندن(٤) مهرخانه(۳) مادر و دختری(۳) همشهری داستان(۳) پدرانه(۳) کوچه فلانی چپ(۳) بابا(۳) مادر(۳) بچه(۳) دوستان(٢) خانه(٢) آرشیو(٢) معلم(٢) تبریک(٢) بیماری(٢) انتظار(٢) :)(٢) به کجا چنین شتابان(٢) فاطمیه(٢) دلانه(٢) سطری میان نامه ای(٢) فاطمی نیا(٢) میان سالی(٢) نقص فنی(۱) لینک زن(۱) پدر و دختری(۱) رجب(۱) فیس بوک(۱) خوانسار(۱) جوانی(۱) ندارد(۱) دعا(۱) باران(۱) تلویزیون(۱) زایمان(۱) سپاس(۱) فلسطین(۱) سوریه(۱) اربعین(۱) مدرسه(۱)Powered By NardebaN Graphic Home ; This Template Designed By .:SFO:.