یکشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸٦
عاشقانه های شهریار

فقط آن دختر می داند
اگر زنده باشد البته!
فقط او می داند که چه گذشته است .فقط او می داند که آن شاعر چه کشیده است. و فقط او ست که با دیدن این فیلم فرق واقعیت و نمایش واقعیت را می فهمد ...و شاید می خندد ...و شاید تلخ می خندد...


سریال شهریار را که می بینم این جمله ها در ذهنم رژه می روند.

{ }زنده گی(٩٦) از عشق(٦٠) دوستت دارم ها(٥۳) وبلاگستان(٥۱) زنان(۳٥) ذکر(٢٩) شعر(٢٧) داستان(٢٦) (:(٢٥) هذیان ها(٢٤) کودکی(٢٤) جنگ(٢۳) درد(٢٢) شهید(٢٢) مناجات(٢٢) غم تکانی(٢٢) یاد(۱٩) باهم بودن(۱٧) از دیگران(۱٦) نوشتن(۱٦) کتاب(۱٥) ثبت احوال(۱٥) قرآن(۱٤) درس و مشق(۱۳) رسانه(۱۱) نوروز(۱٠) طبیعت(۱٠) نامه ها(۱٠) گپ در چند طعم گوناگون(٩) هیآت وبلاگی سبو(٩) ارتباط(٩) محرم(٩) رمضان(۸) سفید(۸) اندر امیدواری(۸) خاطره بازی(۸) اعترافات(۸) سفر(٧) امام خمینی(٦) فضول دونی(٥) ):(٥) شاید داستان(٥) برای گفتن(٥) شایدداستان(٥) مرگ(٥) خمین(٤) مجله الکترونیکی چارقد(٤) برای خواندن(۳) کارو زندگی(۳) کوچه فلانی چپ(۳) برای نگفتن(۳) مسجد(۳) ازدواج(٢) آرشیو(٢) بابا(٢) دوستان(٢) همشهری داستان(٢) تولد مبارک(٢) به کجا چنین شتابان(٢) عطش شکن(٢) مهرخانه(٢) خلانه(۱) آدمهای خوب شهر(۱) لینک زن(۱) فیس بوک(۱) ندارد(۱) فاطمی نیا(۱) بچه(۱) دعا(۱) انتظار(۱) بیماری(۱) تلویزیون(۱) تبریک(۱)Powered By NardebaN Graphic Home ; This Template Designed By .:SFO:.