یکشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸٦
عاشقانه های شهریار

فقط آن دختر می داند
اگر زنده باشد البته!
فقط او می داند که چه گذشته است .فقط او می داند که آن شاعر چه کشیده است. و فقط او ست که با دیدن این فیلم فرق واقعیت و نمایش واقعیت را می فهمد ...و شاید می خندد ...و شاید تلخ می خندد...


سریال شهریار را که می بینم این جمله ها در ذهنم رژه می روند.

{ }

زنده گی(۱۱۸) از عشق(٧٢) دوستت دارم ها(٦٦) زنان(٥۸) وبلاگستان(٥٥) ذکر(۳٧) شهید(۳٤) داستان(۳۳) کودکی(۳۳) جنگ(۳٢) شعر(۳۱) هذیان ها(۳۱) غم تکانی(٢٩) درد(٢۸) (:(٢٧) نوشتن(٢٦) باهم بودن(٢٤) مناجات(٢۳) ثبت احوال(٢٠) یاد(٢٠) از دیگران(٢٠) کتاب(۱۸) رسانه(۱٦) نامه ها(۱٦) قرآن(۱٤) محرم(۱۳) نوروز(۱۳) درس و مشق(۱۳) طبیعت(۱٢) خاطره بازی(۱٢) نگار ما(۱٢) گپ در چند طعم گوناگون(۱۱) رمضان(۱۱) ارتباط(۱۱) اعترافات(۱۱) امام خمینی(۱٠) سفر(۱٠) اندر امیدواری(۱٠) هیآت وبلاگی سبو(٩) مرگ(۸) سفید(۸) خمین(٧) برای نگفتن(٦) ):(٦) ازدواج(٦) تولد مبارک(٦) شاید داستان(٦) برای گفتن(٦) کارو زندگی(٦) فضول دونی(٥) شایدداستان(٥) آدمهای خوب شهر(٥) خلانه(٤) مادر و دختری(٤) برای خواندن(٤) مجله الکترونیکی چارقد(٤) عطش شکن(٤) مسجد(٤) پدرانه(٤) اشارات(٤) همشهری داستان(٤) کوچه فلانی چپ(۳) دلانه(۳) دعا(۳) بابا(۳) مادر(۳) خانه(۳) بچه(۳) دوستان(۳) مهرخانه(۳) سطری میان نامه ای(۳) میان سالی(٢) مدرسه(٢) آرشیو(٢) معلم(٢) تبریک(٢) بیماری(٢) انتظار(٢) به کجا چنین شتابان(٢) فاطمیه(٢) سوریه(٢) :)(٢) فاطمی نیا(٢) ندارد(۱) رجب(۱) فیس بوک(۱) خوانسار(۱) جوانی(۱) باران(۱) تلویزیون(۱) زایمان(۱) سپاس(۱) فلسطین(۱) بزرگان(۱) اربعین(۱) ما سه نفر(۱) نقص فنی(۱) تلگرام(۱) لینک زن(۱) پدر و دختری(۱) جمجمک(۱)Powered By NardebaN Graphic Home ; This Template Designed By .:SFO:.