یکشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸٦
عاشقانه های شهریار

فقط آن دختر می داند
اگر زنده باشد البته!
فقط او می داند که چه گذشته است .فقط او می داند که آن شاعر چه کشیده است. و فقط او ست که با دیدن این فیلم فرق واقعیت و نمایش واقعیت را می فهمد ...و شاید می خندد ...و شاید تلخ می خندد...


سریال شهریار را که می بینم این جمله ها در ذهنم رژه می روند.

{ }زنده گی(۱۱۱) از عشق(٦٦) دوستت دارم ها(٦٠) وبلاگستان(٥٥) زنان(٤۸) داستان(۳۱) ذکر(۳۱) شهید(۳٠) شعر(۳٠) جنگ(٢٩) کودکی(٢٩) هذیان ها(٢٩) (:(٢٦) درد(٢٥) غم تکانی(٢۳) نوشتن(٢۳) مناجات(٢٢) یاد(٢٠) از دیگران(٢٠) باهم بودن(٢٠) ثبت احوال(۱۸) کتاب(۱۸) رسانه(۱٥) نامه ها(۱٥) قرآن(۱٤) محرم(۱۳) درس و مشق(۱۳) طبیعت(۱۱) نوروز(۱۱) خاطره بازی(۱۱) رمضان(۱٠) ارتباط(۱٠) اعترافات(٩) سفر(٩) هیآت وبلاگی سبو(٩) گپ در چند طعم گوناگون(٩) اندر امیدواری(۸) سفید(۸) نگار ما(٧) امام خمینی(٦) تولد مبارک(٥) شاید داستان(٥) برای گفتن(٥) فضول دونی(٥) ):(٥) مرگ(٥) کارو زندگی(٥) شایدداستان(٥) مجله الکترونیکی چارقد(٤) مسجد(٤) ازدواج(٤) برای نگفتن(٤) خمین(٤) همشهری داستان(۳) پدرانه(۳) کوچه فلانی چپ(۳) بچه(۳) مهرخانه(۳) برای خواندن(۳) عطش شکن(۳) مادر و دختری(۳) سطری میان نامه ای(٢) خلانه(٢) آدمهای خوب شهر(٢) میان سالی(٢) فاطمی نیا(٢) دوستان(٢) آرشیو(٢) بیماری(٢) انتظار(٢) تبریک(٢) بابا(٢) مادر(٢) اشارات(٢) :)(٢) به کجا چنین شتابان(٢) فیس بوک(۱) دلانه(۱) جوانی(۱) خوانسار(۱) ندارد(۱) سپاس(۱) زایمان(۱) دعا(۱) تلویزیون(۱) خانه(۱) معلم(۱) فلسطین(۱) اربعین(۱) نقص فنی(۱) لینک زن(۱) پدر و دختری(۱)Powered By NardebaN Graphic Home ; This Template Designed By .:SFO:.