یکشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸٦
عاشقانه های شهریار

فقط آن دختر می داند
اگر زنده باشد البته!
فقط او می داند که چه گذشته است .فقط او می داند که آن شاعر چه کشیده است. و فقط او ست که با دیدن این فیلم فرق واقعیت و نمایش واقعیت را می فهمد ...و شاید می خندد ...و شاید تلخ می خندد...


سریال شهریار را که می بینم این جمله ها در ذهنم رژه می روند.

{ }زنده گی(۱٠٥) از عشق(٦٤) دوستت دارم ها(٥٦) وبلاگستان(٥٢) زنان(٤۱) شعر(۳٠) ذکر(۳٠) داستان(٢۸) کودکی(٢۸) هذیان ها(٢٦) شهید(٢٦) (:(٢٦) جنگ(٢٥) درد(٢۳) غم تکانی(٢۳) مناجات(٢٢) یاد(٢٠) از دیگران(۱٩) باهم بودن(۱٩) نوشتن(۱۸) کتاب(۱٧) ثبت احوال(۱٧) قرآن(۱٤) درس و مشق(۱۳) محرم(۱٢) رسانه(۱٢) نامه ها(۱٢) نوروز(۱٠) طبیعت(۱٠) ارتباط(٩) سفر(٩) اعترافات(٩) گپ در چند طعم گوناگون(٩) خاطره بازی(٩) هیآت وبلاگی سبو(٩) اندر امیدواری(۸) سفید(۸) رمضان(٧) امام خمینی(٦) شاید داستان(٥) برای گفتن(٥) فضول دونی(٥) ):(٥) شایدداستان(٥) مرگ(٥) مسجد(٤) مجله الکترونیکی چارقد(٤) کارو زندگی(٤) خمین(٤) برای نگفتن(٤) نگار ما(٤) تولد مبارک(٤) همشهری داستان(۳) مهرخانه(۳) برای خواندن(۳) کوچه فلانی چپ(۳) ازدواج(۳) بابا(٢) آرشیو(٢) بچه(٢) دوستان(٢) عطش شکن(٢) خلانه(٢) به کجا چنین شتابان(٢) مادر و دختری(٢) فیس بوک(۱) جوانی(۱) :)(۱) ندارد(۱) فاطمی نیا(۱) آدمهای خوب شهر(۱) لینک زن(۱) خوانسار(۱) فلسطین(۱) اربعین(۱) مادر(۱) بیماری(۱) تلویزیون(۱) تبریک(۱) دعا(۱) انتظار(۱)Powered By NardebaN Graphic Home ; This Template Designed By .:SFO:.