یکشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸٦
عاشقانه های شهریار

فقط آن دختر می داند
اگر زنده باشد البته!
فقط او می داند که چه گذشته است .فقط او می داند که آن شاعر چه کشیده است. و فقط او ست که با دیدن این فیلم فرق واقعیت و نمایش واقعیت را می فهمد ...و شاید می خندد ...و شاید تلخ می خندد...


سریال شهریار را که می بینم این جمله ها در ذهنم رژه می روند.

{ }زنده گی(۱٠٧) از عشق(٦٤) دوستت دارم ها(٥٧) وبلاگستان(٥٤) زنان(٤٢) ذکر(۳۱) شعر(۳٠) داستان(٢۸) کودکی(٢۸) هذیان ها(٢٦) شهید(٢٦) (:(٢٦) جنگ(٢٥) درد(٢۳) غم تکانی(٢۳) مناجات(٢٢) یاد(٢٠) از دیگران(۱٩) باهم بودن(۱٩) نوشتن(۱۸) کتاب(۱٧) ثبت احوال(۱٧) قرآن(۱٤) درس و مشق(۱۳) محرم(۱٢) رسانه(۱٢) نامه ها(۱٢) خاطره بازی(۱٠) نوروز(۱٠) طبیعت(۱٠) ارتباط(٩) سفر(٩) هیآت وبلاگی سبو(٩) گپ در چند طعم گوناگون(٩) اعترافات(٩) اندر امیدواری(۸) سفید(۸) رمضان(٧) امام خمینی(٦) تولد مبارک(٥) شاید داستان(٥) برای گفتن(٥) فضول دونی(٥) ):(٥) شایدداستان(٥) مرگ(٥) نگار ما(٥) مسجد(٤) مجله الکترونیکی چارقد(٤) کارو زندگی(٤) خمین(٤) برای نگفتن(٤) همشهری داستان(۳) عطش شکن(۳) مهرخانه(۳) برای خواندن(۳) ازدواج(۳) کوچه فلانی چپ(۳) مادر و دختری(٢) بابا(٢) آرشیو(٢) بچه(٢) دوستان(٢) خلانه(٢) آدمهای خوب شهر(٢) پدرانه(٢) به کجا چنین شتابان(٢) فیس بوک(۱) جوانی(۱) :)(۱) ندارد(۱) فاطمی نیا(۱) لینک زن(۱) خوانسار(۱) فلسطین(۱) اربعین(۱) مادر(۱) بیماری(۱) تلویزیون(۱) تبریک(۱) دعا(۱) انتظار(۱)Powered By NardebaN Graphic Home ; This Template Designed By .:SFO:.