یکشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸٦
عاشقانه های شهریار

فقط آن دختر می داند
اگر زنده باشد البته!
فقط او می داند که چه گذشته است .فقط او می داند که آن شاعر چه کشیده است. و فقط او ست که با دیدن این فیلم فرق واقعیت و نمایش واقعیت را می فهمد ...و شاید می خندد ...و شاید تلخ می خندد...


سریال شهریار را که می بینم این جمله ها در ذهنم رژه می روند.

{ }زنده گی(۱٠٧) از عشق(٦٤) دوستت دارم ها(٥٧) وبلاگستان(٥٢) زنان(٤۱) ذکر(۳۱) شعر(۳٠) داستان(٢۸) کودکی(٢۸) هذیان ها(٢٦) شهید(٢٦) (:(٢٦) جنگ(٢٥) درد(٢۳) غم تکانی(٢۳) مناجات(٢٢) یاد(٢٠) از دیگران(۱٩) باهم بودن(۱٩) نوشتن(۱۸) کتاب(۱٧) ثبت احوال(۱٧) قرآن(۱٤) درس و مشق(۱۳) محرم(۱٢) رسانه(۱٢) نامه ها(۱٢) نوروز(۱٠) طبیعت(۱٠) ارتباط(٩) سفر(٩) اعترافات(٩) گپ در چند طعم گوناگون(٩) خاطره بازی(٩) هیآت وبلاگی سبو(٩) سفید(۸) اندر امیدواری(۸) رمضان(٧) امام خمینی(٦) فضول دونی(٥) ):(٥) تولد مبارک(٥) برای گفتن(٥) نگار ما(٥) شایدداستان(٥) مرگ(٥) شاید داستان(٥) مجله الکترونیکی چارقد(٤) مسجد(٤) کارو زندگی(٤) خمین(٤) برای نگفتن(٤) همشهری داستان(۳) برای خواندن(۳) مهرخانه(۳) ازدواج(۳) کوچه فلانی چپ(۳) عطش شکن(٢) بابا(٢) آرشیو(٢) بچه(٢) دوستان(٢) خلانه(٢) مادر و دختری(٢) پدرانه(٢) به کجا چنین شتابان(٢) فیس بوک(۱) جوانی(۱) :)(۱) ندارد(۱) فاطمی نیا(۱) لینک زن(۱) آدمهای خوب شهر(۱) خوانسار(۱) فلسطین(۱) اربعین(۱) مادر(۱) بیماری(۱) تلویزیون(۱) تبریک(۱) دعا(۱) انتظار(۱)Powered By NardebaN Graphic Home ; This Template Designed By .:SFO:.