جمعه ۱٩ خرداد ۱۳۸٥
کودکی که منم

 سلام !

چقدر این عطش شکن سنگین شده !جای پایش روی آسفالت می ماند !شده مثل پیرمردهایی که روی نیمکت پارک‌ها  می‌نشینند! نه؟!

 می خواهم این پیرمرد را کودک کنم ؛ ببرم بنشانمش روی تاب بعد بلند تابش دهم آن قدر که هم دلش بریزد هم بخندد .

دو روز فلاش بک زدیم به قبل! قال گذاشتیم ملت را ...زهرا آمد شد مهمان من !بعد گشتیم با هم ؛دوباره شدیم گروه ۲،همه شهر را سلام دادیم ، یک عالمه عکس و اینک ما .... یی گرفتیم کتاب های خوشگلی که بی هم خریده بودیم را ریختیم وسط و با هم شان کردیم .رفتیم در کوچه های روح هم قدم زدیم و از بی خبری  به در آمدیم .به قیافه هم خندیدیم که کلی عوض شده بود ، به خل بازی های گذشته خندیدیم و هر دو نظر کارشناسانه دادیم که زندگی خیلی خنده دار‌تر از آن چیزی‌ست  که ما خیال می‌کردیم! بعد طرح مسئله کردیم، سعی کردیم راه پیدا کنیم و سبک شدیم ...

کودک بیست و چند ساله‌ی من با آن صورت پرخنده‌ی بازیگوش  از روی تاب بلند شد.

                                        *   *   *

        ...کاش زهرا  به خانه ی ما بیاید حالا که فاطمیه است...

 

                                                          باقی بهارت...

 

 

 

{ }زنده گی(۱۱٠) از عشق(٦٥) دوستت دارم ها(٦٠) وبلاگستان(٥٤) زنان(٤٧) داستان(۳۱) ذکر(۳۱) شعر(۳٠) کودکی(٢٩) شهید(٢۸) هذیان ها(٢۸) جنگ(٢۸) (:(٢٦) درد(٢٥) غم تکانی(٢۳) مناجات(٢٢) نوشتن(٢٢) باهم بودن(٢٠) یاد(٢٠) از دیگران(۱٩) کتاب(۱۸) ثبت احوال(۱٧) نامه ها(۱٥) رسانه(۱٥) قرآن(۱٤) درس و مشق(۱۳) محرم(۱٢) طبیعت(۱۱) نوروز(۱۱) خاطره بازی(۱۱) ارتباط(۱٠) رمضان(۱٠) سفر(٩) اعترافات(٩) هیآت وبلاگی سبو(٩) گپ در چند طعم گوناگون(٩) اندر امیدواری(۸) سفید(۸) نگار ما(٧) امام خمینی(٦) تولد مبارک(٥) شاید داستان(٥) برای گفتن(٥) فضول دونی(٥) ):(٥) مرگ(٥) شایدداستان(٥) کارو زندگی(٥) مجله الکترونیکی چارقد(٤) مسجد(٤) ازدواج(٤) برای نگفتن(٤) خمین(٤) همشهری داستان(۳) پدرانه(۳) کوچه فلانی چپ(۳) مهرخانه(۳) برای خواندن(۳) مادر و دختری(۳) عطش شکن(۳) خلانه(٢) آدمهای خوب شهر(٢) سطری میان نامه ای(٢) میان سالی(٢) اشارات(٢) :)(٢) فاطمی نیا(٢) به کجا چنین شتابان(٢) انتظار(٢) بابا(٢) بیماری(٢) بچه(٢) دوستان(٢) آرشیو(٢) اربعین(۱) تلویزیون(۱) خانه(۱) معلم(۱) فلسطین(۱) مادر(۱) سپاس(۱) زایمان(۱) تبریک(۱) دعا(۱) دلانه(۱) فیس بوک(۱) جوانی(۱) خوانسار(۱) ندارد(۱) لینک زن(۱) پدر و دختری(۱)Powered By NardebaN Graphic Home ; This Template Designed By .:SFO:.