پنجشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٥
معرکه ها

فرشته اصلی شده بودم. اولش مژگان که زبل و معروف بود فرشته اصلی بود. من توی تمرین ها کشف شدم و او بی‌دلخوری پذیرفت. قرار بود با شیطان مچ بیندازیم ببینیم زور کی می‌چربد. شیطان کلاس پنجمی بود، کلاه بوقی قرمز و شنل سیاه و صدای جیغ جیغی داشت. آنقدر خوب وسوسه می‌کرد که من فکر می‌کردم هرآن ممکن است نمایش طبق متن پیش نرود و دختری که قرار بود ما برای نماز صبح بیدارش کنیم برود توی تیم شیطان. فکر می‌کردم مگر من کلاس سومی چی دارم به جز یک پیراهن سفید تورتوری و یک شمع لرزان و چندتا فرشته بی‌خاصیت دیگر که وقت نماز دور دختر بگردند؟

 روز جشن، مامان مدرسه خودش بود. مامانی گفت هول نکنی‌ها. خیال کن آدم‌هایی که دارند تماشات میکنند دیوارند. باباحاجی  گفت این خودش بلده. مامانی مقنعه قیفی سفید را خواست سرم کند ولی کج و کوله می‌شد. عموی کوچک که دبیرستانی بود از راه رسید و یک جوری راست و ریسش کرد. با سلام و صلوات راهی‌ام کردند . به معرکه رسیدیم،شیطان سپاهیانش را نیاورده بود، یک نفری به همه‌مان سر بود، امکانات هم داشت. می توانست زور به صدایش بیاورد،عصبانی شود،خالی ببندد. من یادم نیست از چی مایه می گذاشتم و چه وعده ای می دادم اما یادم هست که نمایش ما یک جایش می لنگید. آخرش دختر طبق متن به او پشت کرد اما توی دلم می‌دانستم که پارتی بازی کردیم. می‌دانستم به این راحتی ها هم نیست.

باباحاجی آمده بوده پشت نرده‌های مدرسه که صدای اجرایم را بشنود. مامانی هم گفت میان صداهایی که از بلندگوی مدرسه توی کوچه پخش می‌شده من را شناخته. هنوز دارم غصه می‌خورم که چرا نیامده بودند توی مدرسه.چرا بلد نبودم دعوت‌شان کنم،هنوز  مقنعه‌ام کج و کوله می ایستد..


زنده گی(۱٢٥) از عشق(٧۸) دوستت دارم ها(٦٩) زنان(٦٦) وبلاگستان(٥٧) ذکر(٤٠) شهید(۳۸) کودکی(۳٤) هذیان ها(۳٤) غم تکانی(۳٤) داستان(۳۳) شعر(۳۳) جنگ(۳۳) درد(۳٢) نوشتن(٢۸) (:(٢۸) باهم بودن(٢٥) مناجات(٢۳) ثبت احوال(٢٢) از دیگران(٢۱) یاد(٢٠) کتاب(۱۸) نگار ما(۱۸) محرم(۱٦) رسانه(۱٦) نامه ها(۱٦) اعترافات(۱٤) درس و مشق(۱٤) سفر(۱٤) قرآن(۱٤) نوروز(۱۳) طبیعت(۱٢) خاطره بازی(۱٢) گپ در چند طعم گوناگون(۱۱) ارتباط(۱۱) امام خمینی(۱۱) رمضان(۱۱) اندر امیدواری(۱٠) هیآت وبلاگی سبو(٩) سفید(٩) مرگ(٩) ازدواج(۸) بچه(٧) خمین(٧) مادر و دختری(٧) کارو زندگی(٧) عطش شکن(٦) تولد مبارک(٦) شاید داستان(٦) برای گفتن(٦) برای نگفتن(٦) ):(٦) شایدداستان(٥) فضول دونی(٥) خلانه(٥) آدمهای خوب شهر(٥) مادر(٥) مسجد(٤) مجله الکترونیکی چارقد(٤) برای خواندن(٤) پدرانه(٤) اشارات(٤) همشهری داستان(٤) کوچه فلانی چپ(۳) مهرخانه(۳) سطری میان نامه ای(۳) بابا(۳) دعا(۳) خانه(۳) بیماری(۳) دوستان(۳) فاطمیه(۳) دلانه(۳) به کجا چنین شتابان(٢) فاطمی نیا(٢) سوریه(٢) تلویزیون(٢) معلم(٢) آرشیو(٢) مدرسه(٢) تبریک(٢) انتظار(٢) پدر و دختری(٢) تلگرام(٢) :)(٢) میان سالی(٢) ما سه نفر(۱) لینک زن(۱) نقص فنی(۱) جمجمک(۱) انقلاب(۱) سپاس(۱) باران(۱) روزنوشت(۱) عرفه(۱) حج(۱) فلسطین(۱) زایمان(۱) همدان(۱) دخترانه(۱) جوانی(۱) منا(۱) خوانسار(۱) بزرگان(۱) اربعین(۱) ندارد(۱) رجب(۱) فیس بوک(۱) مجردی(۱)Powered By NardebaN Graphic Home ; This Template Designed By .:SFO:.