پنجشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٥
معرکه ها

فرشته اصلی شده بودم. اولش مژگان که زبل و معروف بود فرشته اصلی بود. من توی تمرین ها کشف شدم و او بی‌دلخوری پذیرفت. قرار بود با شیطان مچ بیندازیم ببینیم زور کی می‌چربد. شیطان کلاس پنجمی بود، کلاه بوقی قرمز و شنل سیاه و صدای جیغ جیغی داشت. آنقدر خوب وسوسه می‌کرد که من فکر می‌کردم هرآن ممکن است نمایش طبق متن پیش نرود و دختری که قرار بود ما برای نماز صبح بیدارش کنیم برود توی تیم شیطان. فکر می‌کردم مگر من کلاس سومی چی دارم به جز یک پیراهن سفید تورتوری و یک شمع لرزان و چندتا فرشته بی‌خاصیت دیگر که وقت نماز دور دختر بگردند؟

 روز جشن، مامان مدرسه خودش بود. مامانی گفت هول نکنی‌ها. خیال کن آدم‌هایی که دارند تماشات میکنند دیوارند. باباحاجی  گفت این خودش بلده. مامانی مقنعه قیفی سفید را خواست سرم کند ولی کج و کوله می‌شد. عموی کوچک که دبیرستانی بود از راه رسید و یک جوری راست و ریسش کرد. با سلام و صلوات راهی‌ام کردند . به معرکه رسیدیم،شیطان سپاهیانش را نیاورده بود، یک نفری به همه‌مان سر بود، امکانات هم داشت. می توانست زور به صدایش بیاورد،عصبانی شود،خالی ببندد. من یادم نیست از چی مایه می گذاشتم و چه وعده ای می دادم اما یادم هست که نمایش ما یک جایش می لنگید. آخرش دختر طبق متن به او پشت کرد اما توی دلم می‌دانستم که پارتی بازی کردیم. می‌دانستم به این راحتی ها هم نیست.

باباحاجی آمده بوده پشت نرده‌های مدرسه که صدای اجرایم را بشنود. مامانی هم گفت میان صداهایی که از بلندگوی مدرسه توی کوچه پخش می‌شده من را شناخته. هنوز دارم غصه می‌خورم که چرا نیامده بودند توی مدرسه.چرا بلد نبودم دعوت‌شان کنم،هنوز  مقنعه‌ام کج و کوله می ایستد..


زنده گی(۱٢۳) از عشق(٧٦) دوستت دارم ها(٦۸) زنان(٦۳) وبلاگستان(٥٦) ذکر(۳٩) شهید(۳٥) کودکی(۳٤) جنگ(۳۳) داستان(۳۳) شعر(۳۳) هذیان ها(۳٢) درد(۳۱) غم تکانی(۳٠) (:(٢٧) نوشتن(٢٦) باهم بودن(٢٥) مناجات(٢۳) ثبت احوال(٢۱) از دیگران(٢۱) یاد(٢٠) کتاب(۱۸) نگار ما(۱٧) محرم(۱٦) رسانه(۱٦) نامه ها(۱٦) درس و مشق(۱٤) قرآن(۱٤) سفر(۱۳) نوروز(۱۳) طبیعت(۱٢) خاطره بازی(۱٢) گپ در چند طعم گوناگون(۱۱) رمضان(۱۱) ارتباط(۱۱) اعترافات(۱۱) امام خمینی(۱٠) اندر امیدواری(۱٠) هیآت وبلاگی سبو(٩) مرگ(٩) ازدواج(۸) سفید(۸) خمین(٧) برای نگفتن(٦) تولد مبارک(٦) شاید داستان(٦) برای گفتن(٦) ):(٦) مادر و دختری(٦) کارو زندگی(٦) خلانه(٥) آدمهای خوب شهر(٥) فضول دونی(٥) شایدداستان(٥) مادر(٥) مسجد(٤) بچه(٤) برای خواندن(٤) پدرانه(٤) همشهری داستان(٤) اشارات(٤) عطش شکن(٤) مجله الکترونیکی چارقد(٤) سطری میان نامه ای(۳) مهرخانه(۳) کوچه فلانی چپ(۳) دوستان(۳) دلانه(۳) دعا(۳) خانه(۳) بابا(۳) آرشیو(٢) مدرسه(٢) بیماری(٢) معلم(٢) انتظار(٢) تبریک(٢) به کجا چنین شتابان(٢) سوریه(٢) فاطمیه(٢) فاطمی نیا(٢) :)(٢) میان سالی(٢) پدر و دختری(٢) جمجمک(۱) نقص فنی(۱) لینک زن(۱) تلگرام(۱) ما سه نفر(۱) خوانسار(۱) بزرگان(۱) دخترانه(۱) جوانی(۱) منا(۱) مجردی(۱) همدان(۱) ندارد(۱) رجب(۱) فیس بوک(۱) روزنوشت(۱) سپاس(۱) زایمان(۱) باران(۱) فلسطین(۱) تلویزیون(۱) حج(۱) اربعین(۱) عرفه(۱)Powered By NardebaN Graphic Home ; This Template Designed By .:SFO:.