چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۸٦
 

میم مثل چی  ؟!!

سلام!

می گویم این قضیه مامان شدن لیلا، یک جورهایی همه ما را در جریان انداخته!! 

کوچولوی او هنوز نیامده قدمش برای من یکی که پر خیر و برکت بوده است. فرایند مادر شدن را به میزان قابل توجهی برایم عادی کرده است و  کم کم دارم از آن تصورات وحشتناک و نادرست خودم فاصله می گیرم.

قبل از این اعتراف می کنم که هیچ وقت از دیدن یک خانم باردار خوشحال نشده بودم . چون فکر می کردم دارد به اش خیلی بد می گذرد.

قبل از این فکر می کردم فقط زن های مظلوم و محکوم به زن بودن هستند که مادر می شوند ؛(دارم خودم را لو می دهم که چه موجود داغـونی هستم !!)

قبل از این فکر می کردم که باردار شدن یک زن یعنی اسیر شدن ، یعنی تمام شدن خودش ، یعنی پاک شدن خودش از متن یک زندگی خانوادگی ...

فکر می کردم باردار شدن یک زن یعنی تمام شدن محبت های همسرانه ، یعنی ته کشیدن دفترچه های فسقلی یادداشت ، یعنی تمام شدن لواشک ،یعنی تو دیگر نمی توانی بدوی، نمی توانی از خوشحالی جیغ بکشی ، یعنی نمی توانی دیگر هر وقت دلت گرفت بزنی زیر گریه !

و به خاطر همین فکرها بود که همیشه نگران زود مادر شدن دوستان نزدیکم بودم و هر بار هی تلفنی و حضوری پچ پچ می کردم که مراقب خودت باش !(فـــکر کــن !!!)

فکر می کردم من اگر یک روزی در این وضعیت قرار بگیرم عمراً حتی یک روز بتوانم در محیط کارم رژه بروم !

ولی امروز کمی تخفیف داده ام و به خاطرش خوش حالم . مامان شدن لیلا خیلی از این چرت و پرت هایی که ذهن من را گرفته بودند ، پاک کرد.

دیدم که او هنوز خودش است و هر روز در کنار ماست و دیدنش نه تنها بد نیست بل که خوش حال کننده هم هست.

دیدم که با کودکی که هنوز نیامده راز و رمز هایی دارد و دنیایی برای خودشان دست و پا کرده اند.

دیدم بزرگ تر شدن روح اش را ...

دیدم کیمیاگری خدایش را در تبدیل یکی مثل من به یک مادر تمام عیار ...

و فهمیدم که جامعه ما با این نظام آموزشی از سر دل سوزی ، ما را برای چه کارهای بی خودی آماده کرده است و برای چه کارهای با خودی صفر کیلومتر نگه مان داشته است...

 این روزها مشاور و همراه لیلا اين سایت است . بخش پرسش و پاسخ پزشکی اش بخشی مفید است ولی به پای بخش  خاطرات اش نمی رسد.شاید اصلاً همین خاطرات نی نی ها بود که این پست را کاشت وسط دل عطش شکن!

خلاصه برای لیلا و بقیه لیلاها آرزو می کنم بچه هایی سالم، قشنگ ، صالح و دانا به این دنیای خل و چل ما بیاورند .

                                                                                                             

                                                                                  باقی بهارت...

{ }

زنده گی(۱٢٥) از عشق(٧۸) دوستت دارم ها(٦٩) زنان(٦٦) وبلاگستان(٥٧) ذکر(٤٠) شهید(۳۸) کودکی(۳٤) هذیان ها(۳٤) غم تکانی(۳٤) داستان(۳۳) شعر(۳۳) جنگ(۳۳) درد(۳٢) نوشتن(٢۸) (:(٢۸) باهم بودن(٢٥) مناجات(٢۳) ثبت احوال(٢٢) از دیگران(٢۱) یاد(٢٠) کتاب(۱۸) نگار ما(۱۸) محرم(۱٦) رسانه(۱٦) نامه ها(۱٦) اعترافات(۱٤) درس و مشق(۱٤) سفر(۱٤) قرآن(۱٤) نوروز(۱۳) طبیعت(۱٢) خاطره بازی(۱٢) گپ در چند طعم گوناگون(۱۱) ارتباط(۱۱) امام خمینی(۱۱) رمضان(۱۱) اندر امیدواری(۱٠) هیآت وبلاگی سبو(٩) سفید(٩) مرگ(٩) ازدواج(۸) بچه(٧) خمین(٧) مادر و دختری(٧) کارو زندگی(٧) عطش شکن(٦) تولد مبارک(٦) شاید داستان(٦) برای گفتن(٦) برای نگفتن(٦) ):(٦) شایدداستان(٥) فضول دونی(٥) خلانه(٥) آدمهای خوب شهر(٥) مادر(٥) مسجد(٤) مجله الکترونیکی چارقد(٤) برای خواندن(٤) پدرانه(٤) اشارات(٤) همشهری داستان(٤) کوچه فلانی چپ(۳) مهرخانه(۳) سطری میان نامه ای(۳) بابا(۳) دعا(۳) خانه(۳) بیماری(۳) دوستان(۳) فاطمیه(۳) دلانه(۳) به کجا چنین شتابان(٢) فاطمی نیا(٢) سوریه(٢) تلویزیون(٢) معلم(٢) آرشیو(٢) مدرسه(٢) تبریک(٢) انتظار(٢) پدر و دختری(٢) تلگرام(٢) :)(٢) میان سالی(٢) ما سه نفر(۱) لینک زن(۱) نقص فنی(۱) جمجمک(۱) انقلاب(۱) سپاس(۱) باران(۱) روزنوشت(۱) عرفه(۱) حج(۱) فلسطین(۱) زایمان(۱) همدان(۱) دخترانه(۱) جوانی(۱) منا(۱) خوانسار(۱) بزرگان(۱) اربعین(۱) ندارد(۱) رجب(۱) فیس بوک(۱) مجردی(۱)Powered By NardebaN Graphic Home ; This Template Designed By .:SFO:.