دوشنبه ٧ فروردین ۱۳۸٥
مهمان من ؛به صرف باران

  • سلام ! امروز ۶فروردین ۸۵ است ٬باور کن !باور کن که سال نو شده و حال اگر نو نشود باخته ایم بدجور! ۸۵ آمد و به کهنگی من سیر خندید ...به من ساده که هی بیخودی نامه می نویسم به زمین که آهای !خسته نشدی این همه دور زدی خورشید را ؟!خوب است که محل ات هم نمی دهد حالا !!
    ۸۵ نامه آورد از زمین که فلانی !تو اگر بیل زنی باغچه خودت را بیل بزن که پاک بی خیالش شده ای .زمین نوشته بود ـ به خطی از سبزه ـ که تو پس کی می خواهی بفهمی ؟! نمی بینی که این همه سال در کار سوز و گداز است و پاره های دلش تمام نمی شوند ؟ ...نمی بینی که ...خلاصه این که زمین بدجور در جاذبه خورشید اسیر بود و به نور ش زنده .

 

  • خانه نداریم ٬در به در دنبال خانه ای می گردیم که حال اش بزرگ باشد ٬خیلی بزرگ و  خواب کوچکی داشته باشد ...تشنه یک جرعه بیداری ام .سراغ داشتی خبرمان کن .

  •  شمشیر را از رو ببند لطفا ! زخم های من را تازه تر کن ٬عمیق تر کن ٬نگذار بخوابم !حتی به قیمت پاشیدن یک دریا روی صورتم !حتی به قیمت نشاندن یک زخم روی پلک هایم ٬نگذار آسوده بخوابم ...

  • تا حالا تن به وبلاگ داشتن و این گونه نوشتن نداده بودم ولی حالا که تب و تاب وب گردی ها کمتر شده آمده ام به مهمانی ات !که بخوانی ام و بخوانمت ؛ برای زنجیر پیوستگی قانون است و  ما را زنجیر آفریده اند شاید !
                                                                                        

                                                                    باقی بهارت ...
زنده گی(۱۱٠) از عشق(٦٥) دوستت دارم ها(٦٠) وبلاگستان(٥٤) زنان(٤٧) داستان(۳۱) ذکر(۳۱) شعر(۳٠) کودکی(٢٩) شهید(٢۸) هذیان ها(٢۸) جنگ(٢۸) (:(٢٦) درد(٢٥) غم تکانی(٢۳) مناجات(٢٢) نوشتن(٢٢) باهم بودن(٢٠) یاد(٢٠) از دیگران(۱٩) کتاب(۱۸) ثبت احوال(۱٧) نامه ها(۱٥) رسانه(۱٥) قرآن(۱٤) درس و مشق(۱۳) محرم(۱٢) طبیعت(۱۱) نوروز(۱۱) خاطره بازی(۱۱) ارتباط(۱٠) رمضان(۱٠) سفر(٩) اعترافات(٩) هیآت وبلاگی سبو(٩) گپ در چند طعم گوناگون(٩) اندر امیدواری(۸) سفید(۸) نگار ما(٧) امام خمینی(٦) تولد مبارک(٥) شاید داستان(٥) برای گفتن(٥) فضول دونی(٥) ):(٥) مرگ(٥) شایدداستان(٥) کارو زندگی(٥) مجله الکترونیکی چارقد(٤) مسجد(٤) ازدواج(٤) برای نگفتن(٤) خمین(٤) همشهری داستان(۳) پدرانه(۳) کوچه فلانی چپ(۳) مهرخانه(۳) برای خواندن(۳) مادر و دختری(۳) عطش شکن(۳) خلانه(٢) آدمهای خوب شهر(٢) سطری میان نامه ای(٢) میان سالی(٢) اشارات(٢) :)(٢) فاطمی نیا(٢) به کجا چنین شتابان(٢) انتظار(٢) بابا(٢) بیماری(٢) بچه(٢) دوستان(٢) آرشیو(٢) اربعین(۱) تلویزیون(۱) خانه(۱) معلم(۱) فلسطین(۱) مادر(۱) سپاس(۱) زایمان(۱) تبریک(۱) دعا(۱) دلانه(۱) فیس بوک(۱) جوانی(۱) خوانسار(۱) ندارد(۱) لینک زن(۱) پدر و دختری(۱)Powered By NardebaN Graphic Home ; This Template Designed By .:SFO:.